FACEBOOK, INC. OG EU-U.S. PRIVACY SHIELD- samt SWISS-U.S. PRIVACY SHIELD-ordninger
Facebook, Inc. (”Facebook”) er selv-certificeret under Privacy Shield-ordningen mellem EU og USA og Privacy Shield-ordningen mellem Schweiz og USA (samlet betegnet ”Privacy Shield-ordninger”) sammen med det amerikanske handelsministerium vedrørende indsamling og behandling af personoplysninger fra vores annoncører, kunder eller forretningspartnere i den Europæiske Union, Storbritannien og Schweiz i de tilfælde, hvor en schweizisk dataansvarlig bruger Facebook som databehandler (”partnere”), i forbindelse med de produkter og tjenester, som beskrives i afsnittet "Omfang" herunder og i vores certificering. Dog bruger Facebook ikke Privacy Shield-ordningen mellem EU og USA til overførsler af personoplysninger i lyset af EU-domstolens dom C-311/18. Gå til www.privacyshield.gov for at få mere at vide om Privacy Shield-programmet.
Omfang: Facebook er underlagt Privacy Shield-principperne (som anført i hver af Privacy Shield-ordningerne) for følgende områder af vores virksomhed (samlet kaldet "partnertjenester").
  • Workplace: Workplace er en tjeneste, hvor folk kan samarbejde og dele arbejdsrelaterede oplysninger på en mere effektiv måde. Partnere (arbejdsgivere eller organisationer – de dataansvarlige) har tilladelse til at sende personoplysninger om deres medlemmer til Facebook, med Facebook Ireland som databehandler og Facebook Inc. som underdatabehandler. Selvom partnerne og deres medlemmer selv beslutter, hvilke oplysninger der skal sendes, er det normalt forretningskontakter, oplysninger om kunder og medarbejdere, indhold og kommunikation, som er oprettet af medarbejdere, og andre oplysninger, som partnerne kontrollerer. For yderligere oplysninger kan medlemmer kontakte den partner, hvorigennem de har en Workplace-konto, og gennemse politikken om beskyttelse af personlige oplysninger for Workplace.
  • Annoncer og måling: Facebook tilbyder annonce- og målingsprodukter, og gennem disse tjenester kan Facebook modtage personoplysninger fra ikke-affilierede partnere (dataansvarlige), hvor Facebook Ireland er databehandler og Facebook Inc. er underdatabehandler. Det omfatter f.eks. kontaktoplysninger og oplysninger om personers oplevelser eller interaktioner med partnere og deres produkter, tjenester og annoncer. Du kan få flere oplysninger om vores annonce- og målingsprodukter på siden Om Facebook-annoncer og i vores datapolitik.
Facebook bruger personoplysningerne modtaget fra vores partnere til at levere partnertjenester i henhold til de vilkår, som er gældende for den relevante partnertjeneste og ellers i henhold til partnerens instrukser.
Valgmulighed. I henhold til Privacy Shield-principperne har enkeltpersoner ret til at fravælge (i) videregivelse af deres personoplysninger til tredjeparter; eller (ii) brug af deres personoplysninger til formål som væsentligt adskiller sig fra de/t formål, de oprindeligt blev indsamlet til eller på et senere tidspunkt godkendt til af den pågældende. Som dataansvarlig samarbejder Facebook med sine partnere om at sikre, at enkeltpersoner får tilbudt relevante valgmuligheder i overensstemmelse med Privacy Shield-principperne.
Adgang. I det omfang vi er godkendt til at gøre dette og i henhold til vores forpligtelser under Privacy Shield-ordningen, samarbejder Facebook med sine partnere om at give enkeltpersoner adgang til deres personoplysninger, som Facebook opbevarer på vegne af sine partnere. Facebook vil også i fornødent omfang sikre, at enkeltpersoner, direkte eller i forbindelse med partnerne, kan rette, ændre eller slette personoplysninger, som viser sig at være forkerte.
Tredjeparter. Facebook har ret til at overføre data inden for Facebook-familien af virksomheder og til tredjeparter, herunder tjenesteudbydere og andre partnere. I henhold til Privacy Shield-principperne er Facebook ansvarlig for sådanne tredjeparters behandling af personoplysninger, som måtte være i uoverensstemmelse med Privacy Shield-principperne, medmindre Facebook ikke kan holdes ansvarlig for den hændelse, som gik forud for en påstået skade.
Juridiske anmodninger. Personoplysninger, som overføres til os fra vores partnere, kan blive videregivet i forbindelse med juridiske anmodninger eller andre retlige eller statslige procedurer, f.eks. stævninger, kendelser eller ordrer. Der findes flere oplysninger i afsnittet "Hvordan reagerer vi på juridiske anmodninger eller forhindrer skade?" i Facebooks datapolitik og i afsnittet ”Videregivelse af oplysninger" i politikken om beskyttelse af personoplysninger for Workplace.
Håndhævelse. Facebooks overholdelse af Privacy Shield-principperne er underlagt undersøgelses- og håndhævelsesmyndigheden under U.S. Federal Trade Commission.
Spørgsmål og tvister. Kontakt os med eventuelle spørgsmål eller bekymringer i forbindelse med vores Privacy Shield-certificering. Du har mulighed for at løse eventuelle tvister, du måtte have med os i forbindelse med vores certificering, via TRUSTe, som er en alternativ tvistløsningsudbyder i USA. Du kan kontakte TRUSTe via deres website. I visse tilfælde giver Privacy Shield-ordningen ret til løsning af tvister via en tvungen voldgift i situationer, hvor tvisten ikke kan løses på andre måder, som beskrevet i tillæg I til Privacy Shield-principperne i hver af Privacy Shield-ordningerne. Derudover, og som en del af Privacy Shield-ordningerne, fungerer U.S. State Department Senior Coordinator som Ombudsmand for at lette behandlingen af anmodninger om adgang til data, som er overført fra henholdsvis EU og Schweiz til USA, og som vedrører national sikkerhed.
Læs vores datapolitik for at få flere oplysninger om Facebooks praksis for beskyttelse af personoplysninger.