Sikkerhedscenter

Sikkerhedscenter træder i stedet for Sikkerhedstjek. Hvis din arbejdsplads stadig bruger Sikkerhedstjek, skal du klikke her for at finde relevant hjælpeindhold. Kontakt workplacesafetycheckteam@fb.com hvis du ønsker hurtigere adgang til den nye Sikkerhedscenter-oplevelse

Sikkerhedscenter giver dig mulighed for at følge op på dit Workplace-fællesskabs trivsel under en krisesituation. Udpeg sikkerhedsoperatører, opret en Sikkerhedscenter-hændelse og vær hurtig til at sende beskeder til medarbejdere, der kan være påvirket af hændelsen.

Opret en Sikkerhedscenter-hændelse:
Du skal være en sikkerhedsoperatør for at bruge Sikkerhedscenter. Sikkerhedsoperatører udpeges af Workplace-systemadministratorer.
Sådan aktiverer du Sikkerhedscenter for din organisation:
 1. Klik på Administratorpanel i menuen til venstre.
 2. Klik på Sikkerhedscenter.
 3. Klik på Tilføj sikkerhedsoperatør, og tilføj dig selv som sikkerhedsoperatør. Sikkerhedsoperatører kan oprette beskeder i Sikkerhedscenter.
 4. Klik på Tilføj.
Var disse oplysninger nyttige?
Det er kun sikkerhedsoperatører, der har mulighed for at oprette en Sikkerhedscenter-hændelse for deres Workplace.
Sikkerhedsoperatører udpeges af systemadministratorer. Sådan tilføjer du sikkerhedsoperatører:
 1. Klik på Administratorpanel i menuen til venstre.
 2. Klik på Sikkerhedscenter.
 3. Klik på Tilføj sikkerhedsoperatør, og angiv navnet på den person, du vil tilføje.
 4. Klik på Tilføj.
Systemadministratorer får ikke automatisk adgang til Sikkerhedscenter. De skal først udpege sig selv som sikkerhedsoperatører.
Var disse oplysninger nyttige?
Du kan tilgå Sikkerhedscenter fra Administratorpanelet. Du skal oprette en hændelse, før du kan sende beskeder.
Opret en ny Sikkerhedscenter-hændelse
Sådan opretter du en Sikkerhedscenter-hændelse:
 1. Klik på Administratorpanel i menuen til venstre.
 2. Klik på Sikkerhedscenter, og vælg derefter Tilføj hændelse.
 3. Vælg hændelsestypen baseret på scenariet:
  • Systemtest: Brug til at vurdere dueligheden og sende testbeskeder til dig selv og andre, der er involveret i hændelsesrespons. Notifikationerne siger "TEST".
  • Øvelse: Forbered jer til nødsituationer ved at køre planlægningssimuleringer, herunder administration af folks svar. Notifikationerne siger "ØVELSE".
  • Live-hændelse: Når der reageres på en rigtig situation, skal du vælge denne valgmulighed for at logge oplysningerne og sende beskeder til medarbejderne.
 4. Udfyld Titel og Lokationer, og tilføj sikkerhedsoperatører.
Dublering af en eksisterende Sikkerhedscenter-hændelse
Sådan dublerer du en eksisterende Sikkerhedscenter-hændelse:
 1. Fra Sikkerhedscenter-startsiden skal du klikke på ud for den hændelse, du vil dublere.
 2. Tjek og rediger hændelsesdetaljerne og sikkerhedsoperatørerne efter behov.
 3. Klik på Tilføj hændelse for at oprette en ny hændelse.
Afsendelse af en besked
Nu har du oprettet en hændelse. Du kan føje beskeder til en hændelse, så længe den er åben. Sådan sender du en besked:
 1. Klik på Opret besked.
 2. Vælg din beskedtype. Klik på en hvilken som helst valgmulighed for at få mere at vide. Klik på Næste.
 3. Tilføj din beskeds indhold. På højre side af din skærm kan du se forhåndsvisninger af hver beskedtype. Klik på Næste, når du er færdig.
 4. Klik på Tilføj personer for at vælge, hvem der skal modtage denne besked. Der kan tilføjes personer på følgende måder:
  • Tilføj personer (ved at føje dem til hændelsen manuelt)
  • Tilføj Workplace Grupper for at tilføje alle nuværende gruppemedlemmer
  • Tilføj efter Workplace-profilens lokation
  • Tilføj en CSV-fil (der er kun brug for medarbejdernes e-mailadresser)
  • Tilføj fra en tidligere underretning (søg efter en tidligere underretning, og genbrug modtagerlisten)
 5. Vælg de kanaler, du vil levere din besked gennem. Du kan vælge mellem:
  • Workplace Chat
  • Workplace-notifikation
  • E-mail
  • Alle kanaler
 6. Klik på Skriv besked, og bekræft.
 7. Du kan nu spore denne beskeds fremgang og administrere svar. Du kan sende flere beskeder for hver hændelse.
Svarstatus opdateres i realtid ud fra en persons seneste svar. Opfølgende handlinger foretages efter din organisations eget skøn.
Bemærk: Systemgenereret indhold i Sikkerhedscenter-beskeder oversættes til sproget for brugerens Workplace-konto, men brugerdefineret indhold, der er skrevet af sikkerhedsoperatøren, oversættes ikke.
Var disse oplysninger nyttige?
Sikkerhedscenter træder i stedet for Sikkerhedstjek. Hvis din arbejdsplads stadig bruger Sikkerhedstjek, skal du klikke her for at finde relevant hjælpeindhold. Kontakt workplacesafetycheckteam@fb.com hvis du ønsker hurtigere adgang til den nye Sikkerhedscenter-oplevelse
Du kan se rapportering i realtid for enhver Sikkerhedscenter-hændelse. Du kan se alle hændelser, svar og læsningsprocenter på startsiden i Sikkerhedscenter.
Sådan får du flere oplysninger:
 1. Klik på en hændelse.
 2. Du kan se hændelsesindsigt i højre kolonne. Klik på en hvilken som helst besked for at se rapportering for den besked.
 3. Under Modtagerliste kan du se alle modtagere af din besked, og hvorvidt de har læst eller svaret på din besked.
 4. Du kan vælge af gøre følgende for enhver modtager:
  1. Ring op: Klik på telefonikonet ved siden af modtagerens navn for at ringe til nummeret, der er angivet i vedkommendes Workplace-profil.
  2. Send besked: Klik på papirflyverikonet for at sende denne besked til personen igen.
  3. Opdater status: Klik på denne knap for at ændre en modtagers svarstatus manuelt. Hvis du f.eks. taler med en modtager og derved bekræfter, at vedkommende er i god behold, kan du manuelt markere vedkommende som i god behold.
 5. Hvis du vil sende en besked igen til nogen af eller alle personerne på modtagerlisten, skal du klikke på Send besked.
 6. Hvis du vil tilføje flere modtagere, skal du klikke på Tilføj personer. Når du har tilføjet modtagere, skal du klikke på Send besked for at fuldføre processen.
Var disse oplysninger nyttige?
Sikkerhedscenter træder i stedet for Sikkerhedstjek. Hvis din arbejdsplads stadig bruger Sikkerhedstjek, skal du klikke her for at finde relevant hjælpeindhold. Kontakt workplacesafetycheckteam@fb.com hvis du ønsker hurtigere adgang til den nye Sikkerhedscenter-oplevelse
Sikkerhedsoperatører kan vælge personer, der skal modtage beskeder i en sikkerhedshændelse på følgende måder:
 • Tilføj personer (ved at føje dem til hændelsen manuelt).
 • Tilføje Workplace Grupper. Dette vil tilføje alle aktuelle gruppemedlemmer.
 • Tilføj efter lokation.
 • Tilføj en CSV-fil (der er kun brug for medarbejdernes e-mailadresser).
 • Tilføj fra en tidligere underretning (søg efter en tidligere underretning, og genbrug modtagerlisten).
Var disse oplysninger nyttige?
Sikkerhedscenter træder i stedet for Sikkerhedstjek. Hvis din arbejdsplads stadig bruger Sikkerhedstjek, skal du klikke her for at finde relevant hjælpeindhold. Kontakt workplacesafetycheckteam@fb.com hvis du ønsker hurtigere adgang til den nye Sikkerhedscenter-oplevelse
Når du konfigurerer en hændelse, er feltet Lokation kun beregnet til at informere med henblik på at identificere det overordnede område, hvor hændelsen fandt sted, og det vises i alle beskeder, du sender.
Du kan tilføje mere specifikke lokationsoplysninger i din beskeds brødtekst. Det afgør ikke, hvem der føjes til hændelsesbeskederne. Hvis du vil føje medarbejdere til en besked efter placering, kan du bruge valgmuligheden Tilføj efter profillokation, når du tilføjer personer.
Var disse oplysninger nyttige?
Sikkerhedscenter træder i stedet for Sikkerhedstjek. Hvis din arbejdsplads stadig bruger Sikkerhedstjek, skal du klikke her for at finde relevant hjælpeindhold. Kontakt workplacesafetycheckteam@fb.com hvis du ønsker hurtigere adgang til den nye Sikkerhedscenter-oplevelse
Når du er blevet tilføjet som sikkerhedsoperatør, får du adgang til alle funktioner i Sikkerhedscenter, herunder alle hændelser, der er blevet oprettet af andre sikkerhedsoperatører.
Var disse oplysninger nyttige?
Rediger en Sikkerhedscenter-besked
Sådan redigerer du oplysningerne om en Sikkerhedscenter-hændelse, efter du har oprettet den:
 1. Klik på Administratorpanel i menuen til venstre.
 2. Klik på Sikkerhedscenter.
 3. Klik på den hændelse, du vil redigere.
 4. Klik på Rediger hændelse øverst til højre.
Derfra kan du redigere Titel, Lokation og Personer, der hjælper.
Var disse oplysninger nyttige?
Sikkerhedscenter træder i stedet for Sikkerhedstjek. Hvis din arbejdsplads stadig bruger Sikkerhedstjek, skal du klikke her for at finde relevant hjælpeindhold. Kontakt workplacesafetycheckteam@fb.com hvis du ønsker hurtigere adgang til den nye Sikkerhedscenter-oplevelse
Du kan kun fjerne personer fra en Sikkerhedscenter-hændelse, hvis du ikke har sendt en besked endnu. Hvis du vil fjerne nogen fra en hændelse, skal du gå til siden Tilføj personer i Sikkerhedscenter og klikke på Fjern ud for vedkommendes navn.
Var disse oplysninger nyttige?
Sikkerhedscenter træder i stedet for Sikkerhedstjek. Hvis din arbejdsplads stadig bruger Sikkerhedstjek, skal du klikke her for at finde relevant hjælpeindhold. Kontakt workplacesafetycheckteam@fb.com hvis du ønsker hurtigere adgang til den nye Sikkerhedscenter-oplevelse
Under Modtagerliste kan du se alle modtagere af din besked, og hvorvidt de har læst eller svaret på din besked.
Klik på knappen Opdater status for at ændre en modtagers svarstatus manuelt. Hvis du f.eks. taler med en modtager og derved bekræfter, at vedkommende er i god behold, kan du manuelt markere vedkommende som i god behold.
Var disse oplysninger nyttige?
Sikkerhedscenter træder i stedet for Sikkerhedstjek. Hvis din arbejdsplads stadig bruger Sikkerhedstjek, skal du klikke her for at finde relevant hjælpeindhold. Kontakt workplacesafetycheckteam@fb.com hvis du ønsker hurtigere adgang til den nye Sikkerhedscenter-oplevelse
Når du i Sikkerhedscenter føjer en person til Personer, der hjælper, vil hændelser vise din person som en del af sikkerhedsteamet på hændelsessiden.
Det er kun sikkerhedsoperatører, der kan føjes til personer, der hjælper, så de kan se og administrere hændelsen.
Hvis en sikkerhedsoperatør foretager sig noget i forbindelse med en hændelse, tilføjes vedkommende automatisk som en person, der hjælper med hændelsen.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvis du vil afslutte en Sikkerhedscenter-hændelse, skal du klikke på Luk hændelse i hændelsessidens øverste højre hjørne. Du kan når som helst åbne en hændelse igen ved at klikke på Genåbn hændelse.
Selv hvis en Sikkerhedscenter-hændelse er afsluttet, kan medarbejderne stadig svare på notifikationer når som helst. Du kan ikke sende beskeder, medmindre hændelsen er blevet genåbnet.
Sådan sletter du en hændelse
Når du har lukket hændelsen, har du også mulighed for at slette den ved at klikke på Slet hændelse. Du kan kun slette hændelser, der allerede er blevet lukket. Sikkerhedsoperatøren, som slettede hændelsen, og alle andre sikkerhedsoperatører, der er tilknyttet den slettede hændelse, vil modtage en e-mailnotifikation med en besked om, at hændelsen blev slettet samt få en opsummering af hændelsesmålinger.
Bemærk: Når en hændelse er blevet slettet, kan man ikke fortryde handlingen. Hvis en beskedmodtager prøver at besvare en besked, som er blevet slettet, vil de få en fejlbesked, som siger, at indholdet ikke kan findes.
Var disse oplysninger nyttige?
Notifikationer
Sikkerhedscenter træder i stedet for Sikkerhedstjek. Hvis din arbejdsplads stadig bruger Sikkerhedstjek, skal du klikke her for at finde relevant hjælpeindhold. Kontakt workplacesafetycheckteam@fb.com hvis du ønsker hurtigere adgang til den nye Sikkerhedscenter-oplevelse
Ja. Sikkerhedscenter er tiltænkt at blive brugt til sikkerhedsopdateringer, så disse notifikationstyper leveres uanset Workplace-brugerens indstillinger for notifikationer via e-mail eller Forstyr ikke.
Var disse oplysninger nyttige?
Sikkerhedscenter træder i stedet for Sikkerhedstjek. Hvis din arbejdsplads stadig bruger Sikkerhedstjek, skal du klikke her for at finde relevant hjælpeindhold. Kontakt workplacesafetycheckteam@fb.com hvis du ønsker hurtigere adgang til den nye Sikkerhedscenter-oplevelse
Når du sender en besked i Sikkerhedscenter, kan du kontakte personer via følgende kanaler:
 1. Workplace-notifikationer – dette vises øverst i Nyheder og via notifikationer.
 2. Workplace Chat – dette vil sende en chat til brugerne.
 3. E-mail – dette vil sende e-mails til brugere via e-mailadressen i profilen.
Du kan vælge at sende beskeder via en eller alle de ovenstående notifikationskanaler.
En bruger skal kun se eller svare via én kanal for at Sikkerhedscenter logger vedkommendes handling. Hvis der kræves svar på en besked, kan en bruger når som helst redigere sit svar.
Var disse oplysninger nyttige?
Sikkerhedscenter træder i stedet for Sikkerhedstjek. Hvis din arbejdsplads stadig bruger Sikkerhedstjek, skal du klikke her for at finde relevant hjælpeindhold. Kontakt workplacesafetycheckteam@fb.com hvis du ønsker hurtigere adgang til den nye Sikkerhedscenter-oplevelse
Hvis du vil sende endnu en besked til nogen, der endnu ikke har svaret, skal du gå til den specifikke besked, du vil sende igen.
 1. Hvis du vil sende en besked igen til en specifik gruppe modtagere, skal du vælge afkrydsningsfelterne ud for deres navne.
 2. Klik på Send besked i afsnittet Modtagerliste.
 3. Vælg de kanaler, du vil sende din besked gennem.
 4. Vælg din målgruppe. Du kan vælge alle modtagere eller kun dem, der endnu ikke har svaret.
 5. Klik på Send.
Var disse oplysninger nyttige?
Mere om Sikkerhedscenter
Sikkerhedscenter på Workplace er helt adskilt fra Sikkerhedstjek til Facebook.
Sikkerhedscenter på Workplace gør det muligt at udpege et team af sikkerhedsoperatører, der kan oprette, sende og administrere sikkerhedstjek for deres organisations medarbejdere, når der er identificeret en sikkerhedshændelse. Kun sikkerhedsoperatører kan se og administrere svar.
Sikkerhedstjek på Facebook aktiveres af Facebook-fællesskabet, og svar på Sikkerhedstjek deles med personens Facebook-venner.
Var disse oplysninger nyttige?
Sikkerhedscenter træder i stedet for Sikkerhedstjek. Hvis din arbejdsplads stadig bruger Sikkerhedstjek, skal du klikke her for at finde relevant hjælpeindhold. Kontakt workplacesafetycheckteam@fb.com hvis du ønsker hurtigere adgang til den nye Sikkerhedscenter-oplevelse
En person kan besvare et sikkerhedstjek med et af to svar:
 • Jeg er i god behold.
 • Jeg har brug for hjælp.
Svarene opdateres i realtid på siden med beskedoplysninger. Du kan filtrere denne side ud fra svartypen. Hver sikkerhedsoperatør, der er føjet til den specifikke hændelse, underrettes via e-mail, hvis en bruger er markeret som "har brug for hjælp". Systemadministratorer kan også konfigurere en brugerdefineret e-mail til teamet for disse notifikationer via siden Indstillinger for Sikkerhedscenter.
Hvis nogen markerer sig selv som "har brug for hjælp", kan du klikke på telefon- eller chatikonet ud for vedkommendes navn og kontakte ham/hende direkte.
Var disse oplysninger nyttige?
Sikkerhedscenter træder i stedet for Sikkerhedstjek. Hvis din arbejdsplads stadig bruger Sikkerhedstjek, skal du klikke her for at finde relevant hjælpeindhold. Kontakt workplacesafetycheckteam@fb.com hvis du ønsker hurtigere adgang til den nye Sikkerhedscenter-oplevelse
Når du opretter en hændelse, har du mulighed for at oprette en systemtest, øvelse eller livehændelse.
 • Test kan bruges til at vurdere dueligheden og sende testbeskeder. Notifikationerne siger "TEST".
 • Øvelser kan bruges til at køre planlagte simuleringer og administrere personers svar. Notifikationerne siger "ØVELSE".
 • Når der oprettes en livehændelse i Sikkerhedscenter, underrettes alle de valgte medarbejdere. Opret kun disse begivenheder, når en ægte hændelse pågår.
Notifikationer sendt til medarbejdere angiver tydeligt, om situationen er en øvelse eller en test. Test- og øvelseshændelser virker på samme måde som livehændelser.
Var disse oplysninger nyttige?
Fejlfinding
Sikkerhedscenter træder i stedet for Sikkerhedstjek. Hvis din arbejdsplads stadig bruger Sikkerhedstjek, skal du klikke her for at finde relevant hjælpeindhold. Kontakt workplacesafetycheckteam@fb.com hvis du ønsker hurtigere adgang til den nye Sikkerhedscenter-oplevelse
Efter import af personer til Sikkerhedscenter under beskedoprettelse får du vist resultatside med antallet af importerede, mislykkede og dublerede personer.
På fejlskærmen kan du downloade listen over mislykkede importer for at forsøge at importere dem igen. De typiske problemer ved import af medarbejdere omfatter angivelse af ugyldige id'er eller e-mailadresser for medarbejdere, der ikke svarer til brugere i dit fællesskab.
Hvis id'erne eller e-mailadresserne er korrekte, og du ikke kan importere medarbejderne efter flere forsøg, bedes du kontakte Workplace-support.
Var disse oplysninger nyttige?