Fakturering

Prisen for Workplace afhænger af antallet af fakturerbare brugere, der er aktive i dit Workplace-fællesskab. Find ud af mere om, hvordan vi definerer en aktiv bruger, hvordan du betaler din første regning og betalingsbeskyttelse.

Fakturerbare brugere
En fakturerbar bruger er en bruger, der har en aktiv Workplace-konto for en hel kalendermåned, fra den 1. i måneden til den sidste dag i måneden.
Alle konti, der oprettes eller ophører inden for den pågældende kalendermåned, er ikke fakturerbar.
Bemærk: Enhver konto, der oprettes efter den 1., vil ikke blive faktureret, før den har været aktiv i en hel kalendermåned.
Var disse oplysninger nyttige?
En aktiv bruger pr. måned er en bruger, som har udført en af følgende handlinger i løbet af de sidste 30 dage:
 • Besøgt Workplace gennem vores website eller en mobilenhed
 • Logget på
 • Tjekket notifikationerne fra Workplace eller Workplace-appen
 • Brugt vores Work Chat-app
Var disse oplysninger nyttige?
On Workplace Advanced and Enterprise, you pay for the number of people who have been invited to claim their Workplace account (including those who have gone on to claim their accounts).
You can provision an unlimited number of people to Workplace. A user becomes a billable person only once they've been invited to sign up for their Workplace account.
Var disse oplysninger nyttige?
Frontpersonalemedarbejdere er mennesker, hvis primære rolle er at arbejde direkte med kunder eller offentligheden ved at levere tjenester, support eller salg af produkter eller ansatte direkte involveret i fremstilling og distribution af produkter.
For at kvalificere sig til en frontpersonaleplan på Workplace, skal en medarbejder falde i en eller flere af disse kategorier:
- Medarbejderen er væk fra skrivebordet 50 % af tiden eller mere.
- Medarbejderen betales pr. time.
- Medarbejderen har ikke en e-mailadresse.
Medarbejderen skal OGSÅ matche en af ​​disse rollebeskrivelser:
- Kunderettet medarbejder (butikssælger, receptionist, partner osv.) på ethvert niveau inklusive administration.
- Backstage-medarbejder (lager, kurer osv.) på ethvert niveau inklusive administration.
- Medarbejder i forsyningsbranchen eller offentlig tjeneste (politibetjent, renovationschauffør, reparatør af elektriske ledninger, chef for vandafdeling) på ethvert niveau inklusive administration.
- Medicinsk plejepersonale (sygeplejerske, læge, faciliteter) på ethvert niveau inklusive administration.
Var disse oplysninger nyttige?
Denne artikel er kun relevant for administratorer af Workplace Advanced
Hvis du vil eksportere en liste over aktive brugere pr. måned, som skal faktureres, skal du være logget på via computeren.
 1. Klik på Administratorpanel øverst til venstre på din profil.
 2. Klik på Betalinger og derefter på > til højre.
 3. Klik på Eksportér fakturerede brugere.
Var disse oplysninger nyttige?
Nej, du bliver ikke opkrævet. Hvis du inviterer nogen til en gruppe for flere virksomheder, hvis virksomhed endnu ikke bruger Workplace, får vedkommende en 30 dages prøveperiode af Workplace Advanced.
Du bliver heller ikke opkrævet, hvis den person, som du inviterer til en gruppe for flere virksomheder, arbejder i en virksomhed, der allerede bruger Workplace Advanced.
Var disse oplysninger nyttige?
Betalinger og fakturaer
Denne artikel er kun relevant for administratorer af Workplace Advanced.
Workplace-kunder har en gratis prøveperiode på 30 dage. Når prøveperioden udløber, begynder faktureringscyklussen på den første dag i den efterfølgende kalendermåned. Ved månedens afslutning genereres fakturaen ud fra antallet af aktive brugere i den pågældende måned. De dage, der ligger mellem afslutningen på den gratis prøveperiode og den første dag i den efterfølgende måned, opkræves der ikke betaling for.
Hvis din gratis prøveperiode f.eks. slutter den 18. oktober, vil du ikke blive opkrævet betaling for perioden fra den 19. til og med den 31. oktober. Faktureringscyklussen begynder den 1. november.
Var disse oplysninger nyttige?
Denne artikel er kun relevant for administratorer af Workplace Advanced. Du skal gå til administratorpanelet på en computer for at se dine Workplace Advanced-fakturaer.
Sådan finder du din faktura:
Klik på Administratorpanel øverst til venstre på din Workplace-profil, vælg derefter Betalinger.
Husk, at faktureringsvalutaen er USD. Alle priser er eksklusive gældende skat. Du kan gå til facebook.com/workplace/pricing for at få de nyeste oplysninger om prisfastsættelse.
Var disse oplysninger nyttige?
Denne artikel er kun relevant for administratorer af Workplace Advanced. Du kan have adgang til dit administratorpanel fra en computer for at kunne opsætte fakturering via kreditkort. Du kan muligvis ikke få adgang til fanen Betalinger i dit administratorpanel, da vi er i gang med at indføre funktionen.
Sådan opsætter du fakturering via kreditkort:
Klik på Administratorpanel øverst til venstre på din Workplace-profil, vælg derefter Betalinger og tilføj dine betalingsoplysninger.
Betalingsmetoder
Vi understøtter Amex (undtagen i Brasilien), Visa, Discover og MasterCard.
Husk, at faktureringsvalutaen er USD. Alle priser er eksklusive gældende skat. Du kan gå til facebook.com/workplace/pricing for at få de nyeste oplysninger om prisfastsættelse.
Var disse oplysninger nyttige?
Denne artikel er kun relevant for administratorer af Workplace Advanced.
Virksomheder med månedlige opkrævninger på over 5000 $ kan vælge at modtage en faktura frem for at blive opkrævet via kreditkort. Din Workplace-accountmanager vil hjælpe dig med at opsætte faktureringen af din konto.
Var disse oplysninger nyttige?
Denne artikel er kun relevant for administratorer af Workplace Advanced. Du kan muligvis ikke få adgang til fanen Rapportering i dit administratorpanel, da vi er i gang med at indføre funktionen.
Faktureringsberegningerne vil normalt være mindre end beløbet, du ser under fanen Rapportering i dit administratorpanel. En aktiv bruger pr. måned er i faktureringsøjemed en person, som har en Workplace-konto første dag i måneden, og som har logget på for at besøge Workplace-fællesskabet, administratorpanelet eller Work Chat i løbet af den pågældende måned. (En push-notifikation modtaget på mobil eller e-mail tæller ikke).
Læs mere om, hvad en fakturerbar aktiv bruger pr. måned er.
Var disse oplysninger nyttige?
Sådan føjer du et købsordrenummer til dine fakturaer:
 1. Øverst til venstre på Workplace klikker du på Administratorpanel.
 2. Klik på Betalinger, og klik derefter på Virksomhedsdetaljer.
 3. Indtast købsordrenummeret i det angivne felt.
Bemærk: Hvis dit fællesskab allerede er opsat til fakturering, vil der være et sted, hvor du kan tilføje købsordrenummeret, når du tilgår din faktura.
Var disse oplysninger nyttige?
Workplace for Good
Facebook bruger TechSoup til at kontrollere, om en organisation, der ansøger om Workplace for Good, er en NGO, der har en gyldig non-profit-status.
Anmodende organisationer skal være registreret hos en lokal TechSoup-partner og ellers være berettiget til at deltage i Workplace for Good for at få gratis adgang til Workplace Advanced. Bemærk, at nogle typer organisationer er udelukket fra deltagelse i Workplace for Good, som beskrevet her.
Sådan tilmelder du dig til Workplace for Good:
 1. Besøg TechSoup for at få en valideringstoken. TechSoup-valideringstokens er unikke koder, der er tilgængelige for nonprofitorganisationer, der er valideret af TechSoup. En valideringstoken er en række bogstaver og tal, der typisk slutter med en del af en organisations navn. Her er et eksempel: 123a4567@MyOrgName.
 2. Besøg Workplace for Good under Betalinger i dit Workplace-administratorpanel, og klik på Tilføj dit TechSoup-token.
 3. Hvis du er berettiget til Workplace for Good, vil du modtage en meddelelse om, at din status blev bekræftet.
Du kan også besøge Workplace for Good for at få flere oplysninger og for at ansøge om programmet.
Facebook bestemmer en organisations kvalifikation til Workplace for Good efter eget skøn og forbeholder sig ret til at godkende eller afvise en organisations ansøgning eller deltagelse til enhver tid, uanset årsag. Facebook kan til enhver tid supplere eller ændre retningslinjerne for berettigelse til Workplace for Good uden varsel. Hvis en organisation som følge af en ændring i Facebooks politikker eller en ændring i en organisations status ikke længere er kvalificeret til Workplace for Good, vil Facebook give en sådan organisation mindst tre måneders varsel. Efter en sådan underretning gælder standardsatserne for en sådan organisations adgang til og brug af Workplace.
Var disse oplysninger nyttige?
Workplace for Good tilbyder berettigede organisationer gratis eller nedsat adgang til Workplace Advanced. Gå til Workplace for Good for at få flere oplysninger.

Hvem er berettiget?
Efter anmodning, verificering og skriftligt samtykke, kan Facebook give ikke-statslige velgørenhedsorganisationer adgang til Workplace Advanced, hvis de har en gyldig velgørenhedsstatus, der kan verificeres af vores partner TechSoup eller en af dennes lokale partnere.
Facebook bestemmer en organisations kvalifikation til Workplace for Good efter eget skøn og forbeholder sig ret til at godkende eller afvise en organisations ansøgning eller deltagelse til enhver tid, uanset årsag. Facebook kan til enhver tid supplere eller ændre retningslinjerne for berettigelse til Workplace for Good uden varsel.
Hvis en organisation som følge af en ændring i Facebooks politikker eller en ændring i en organisations status ikke længere er kvalificeret til Workplace for Good, vil Facebook give en sådan organisation mindst tre måneders varsel. Efter en sådan underretning gælder standardsatserne for en sådan organisations adgang til og brug af Workplace.
Organisationer, der ikke er berettigede
Følgende organisationer er imidlertid ikke berettiget til Workplace for Good uanset status som nonprofitorganisation:
 • Organisationer involveret i sundhedsforsikring eller gruppesundhedsplaner.
 • Skoler, universiteter og andre akademiske institutioner, herunder skoledistrikter og atletiske foreninger og uddannelsesorganisationer.
 • Statslige enheder, agenturer eller organisationer.
 • Organisationer med lovgivningsmæssig og politisk aktivitet (herunder fortalervirksomhed).
 • Kirker og andre religiøse organisationer.
 • Professionelle atletiske ligaer.
 • Kreditforeninger og andre gensidige organisationer.
Kontooprettelse
Organisationer, der kvalificerer sig til Workplace for Good, må kun oprette brugerkonti til direkte medarbejdere, kontrahenter og frivillige. Skulle en kvalificerende organisation oprette brugerkonti til andre personer, forbeholder Facebook sig retten til at opkræve organisationen standardtakst for sådanne brugerkonti.
Var disse oplysninger nyttige?