Gruppeadministration

Administrer din gruppe for bedre at samarbejde med dine kolleger. Find ud af, hvordan du gør en kollega til administrator i din gruppe, eller opdag dine Workplace-gruppeindblik.

Du skal være gruppeadministrator for at kunne fastgøre et opslag.
Sådan fastgør du et opslag i en gruppe:
 1. Find det opslag, du vil fastgøre, i gruppen.
 2. Klik på , og vælg Fastgør opslag.
Det senest fastgjorte opslag vises først øverst i gruppefeedet.
Sådan vælger du et opslag, der skal være øverst på de fastgjorte opslag:
 1. Gå til det fastgjorte opslag, du vil placere øverst.
 2. Klik på , og vælg Flyt til top.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvis du er administrator for en gruppe, kan du arkivere gruppen i stedet for at slette den. Når en gruppe arkiveres, vises det tydeligt øverst i gruppen, og ingen nye medlemmer kan blive medlem af gruppen. Du kan fortryde og fjerne en gruppe fra arkiv når som helst.
Arkivér en gruppe
Sådan arkiveres en gruppe:
 1. Gå til den gruppe, du vil arkivere, og klik på under coverbilledet. Hvis du har skiftet til det nye Workplace-design, skal du klikke på og derefter på Administratorindstillinger.
 2. Vælg Arkivér gruppe.
 3. Klik på Bekræft.
Husk, at når du arkiverer en gruppe, vil medlemmer stadig kunne besøge gruppen, men de kan ikke tilføje personer, oprette opslag, bruge Synes godt om eller kommentere.
Fjern en gruppe fra arkiv
Sådan fjerner du en gruppe fra arkivet:
 1. Gå til den gruppe, du vil arkivere, og klik på under coverbilledet. Hvis du har skiftet til det nye Workplace-design, skal du klikke på og derefter på Administratorindstillinger.
 2. Vælg Fjern gruppe fra arkiv.
 3. Klik på Bekræft.
Alternativt kan du klikke på knappen Fjern fra arkiv under banneret, der vises øverst i en arkiveret gruppe.
Når du fjerner en gruppe fra arkiv, vil alle administratorer, ordstyrere og medlemmer kunne oprette opslag, bruge Synes godt om, kommentere osv.
Var disse oplysninger nyttige?
Coworkers on Workplace often use a mix of chat and Teams & Projects groups to collaborate. We want to make the experience of moving between chat and posts as seamless as possible. We've redesigned the Teams & Projects group type so a chat is automatically synced with it. Chat and group members stay in sync as people join and leave so that conversations can move easily between the two. The ability to chat in real time within these groups will make it even easier for teams to work together, by providing a simple way for coworkers to stay in touch throughout the day.
Some changes have been made to the Teams & Projects group type to allow for the change:
 • The group can have up to 250 members.
 • The group and chat will have the same synced members, name and cover photo.
 • There are no group moderators, only group admins.
 • Teams & Projects groups don't allow for automated group membership like “Add Teams to Groups”.
 • To link a chat to a group, a group admin can go to the Group Settings page.
What will happen to my existing Teams & Projects groups?
If you have a Teams & Projects group that meets the criteria above already, there will be no change. We're migrating all other existing Teams & Projects groups to Discussion Groups and chats will be unlinked. Unlinked chats will still exist, they just won't be attached to the group.
How will I know which groups are impacted?
If any groups that you are an admin of are impacted you will:
 1. Receive an email with a list of all impacted groups.
 2. See a notice on the top of every impacted group allowing you to Manage Settings or Unlink Chat.
If no action is taken, impacted Teams & Projects groups will move to a discussion group and chat will be unlinked. A new notice will be shown at the top of every unlinked group, allowing admins to relink chat.
Var disse oplysninger nyttige?
Vi har fjernet købs- og salgsgrupper for at gøre dine Workplace-oplevelse bedre.
For eksisterende købs- og salgsgrupper:
 • Alle eksisterende købs- og salgsgrupper bliver til sociale grupper.
 • Alle eksisterende købs- og salgsopslag forbliver.
 • Der kan ikke oprettes nye købs- og salgsopslag.
Var disse oplysninger nyttige?
Medlemmer
Hvis du er gruppeadministrator, kan du vælge at godkende, hvem der bliver medlem af din gruppe.
Sådan slår du godkendelse af medlemskab til:
 1. Klik på under gruppens coverbillede inde i gruppen.
 2. Vælg Administratorindstillinger, og klik derefter på Gruppeindstillinger.
 3. Klik på ud for Disse personer kan godkende medlemsanmodninger, og vælg Kun administratorer og ordstyrere.
 4. Klik på Gem nederst.
Hvis du er gruppeadministrator, kan du også spare tid ved automatisk at godkende medlemsanmodninger fra personer, der allerede er i dine andre grupper.
Sådan slår du automatisk godkendelse af medlemskab til:
 1. Klik på under gruppens coverbillede inde i gruppen.
 2. Vælg Administratorindstillinger, og klik derefter på Gruppeindstillinger.
 3. Klik på ud for Hvem er forhåndsgodkendt til at blive medlem?.
 4. Vælg en gruppe ved at klikke på feltet ud for den.
 5. Klik på Gem.
Bemærk: Du kan fjerne grupper fra automatisk godkendelse af medlemskab ved at gå til Hvem er forhåndsgodkendt til at blive medlem?, klikke for at fjerne markeringen i feltet ud for gruppens navn og derefter klikke på Gem.
Var disse oplysninger nyttige?
Du kan tilføje kolleger én for én i en gruppe, eller du kan importere en liste med kolleger.
Sådan tilføjer du en kollega i en gruppe:
 1. Klik på i gruppen.
 2. Klik på Tilføj medlemmer.
 3. Skriv navnene på de kolleger, du vil tilføje, og klik derefter på Føj til gruppe.
Sådan importerer du en liste med kolleger til en gruppe:
 1. Fra gruppen skal du klikke på Importér til højre.
 2. Klik på Importér fil, og vælg den fil, der skal overføres.
 3. Klik på Åbn.
 4. Gennemgå listen over kolleger, og klik derefter på Inviter alle.
Bemærk: Klik på Download skabelonfil, når du har klikket på Importér for at oprette en ny fil. Du vil kun være i stand til at invitere op til 10.000 kolleger ad gangen.
Husk, at du også kan føje kolleger til en gruppe ved at sende dem et invitationslink. For at gøre dette skal du kopiere linket under afsnittet Det et invitationslink til højre for gruppen og dele det med dine kolleger.
Når du har tilføjet kolleger i gruppen, vil de kunne se og kommentere de opslag, der er skrevet i den.
Grupper med synkroniseret chat
Hvis din gruppe inkluderer en synkroniseret chat, vil du ikke kunne tilføje mere end 250 medlemmer.
Var disse oplysninger nyttige?
Du skal være administrator af gruppen for at kunne fjerne kolleger derfra.
Sådan fjerner du en kollega fra en gruppe:
 1. Klik på Medlemmer i gruppen.
 2. Klik på ud for den kollega, du vil fjerne.
 3. Klik på Fjern fra gruppe, og bekræft dit valg.
Var disse oplysninger nyttige?
Sådan føjer du et team til en gruppe:
 1. Klik på øverst i gruppen.
 2. Klik på Administratorindstillinger > Gruppeindstillinger.
 3. Rul ned til Føj team til gruppe, og tilføj derefter en manager for at føje deres umiddelbare team til gruppen.
Bemærk: Nye teammedlemmer tilføjes automatisk. Hvis et teammedlem administrerer et andet team, inviteres det team ikke til gruppen.
Var disse oplysninger nyttige?
Gruppeadministratorer kan beslutte, hvem der kan skrive i deres gruppe, og om opslag skal godkendes individuelt af en administrator eller ordstyrer.
Opslagstilladelser kan gives til:
 • Kun gruppeadministratorer.
 • Alle gruppemedlemmer.
 • Enhver inden for din organisation, selvom de ikke er medlem af din gruppe.
Hvis du vil have, at alle kan lave opslag i din gruppe uden at deltage, skal den være en åben gruppe.
Skift opslagstilladelser for din gruppe
Sådan ændres opslagstilladelser for din gruppe:
 1. Klik på under gruppens coverbillede.
 2. Klik på Administratorindstillinger.
 3. Klik på Gruppeindstillinger.
 4. Under Opslagstilladelser skal du vælge Enhver inden for [din forekomst], Enhver i gruppen eller Kun administratorer.
Kræv administrator- eller ordstyrergodkendelse for alle nye opslag
For at gøre det således, at alle nye opslag skal godkendes, før de ses af andre gruppemedlemmer:
 1. Klik på under gruppens coverbillede.
 2. Klik på Administratorindstillinger.
 3. Klik på Gruppeindstillinger.
 4. Markér feltet ved siden af Opslagsgodkendelse
Var disse oplysninger nyttige?
Du kan oprette regler for automatisk medlemskab, så personer med specifikke profilfelter let kan føjes til din gruppe. For at tilføje medlemmer via automatisk medlemskab skal du være gruppeadministrator.
Sådan tilføjer du regler for automatisk medlemskab fra din computer:
 1. Klik på til højre på din gruppeside.
 2. Vælg Administratorindstillinger, og klik på Gruppeindstillinger.
 3. Vælg Automatisk medlemskab for at tilføje regler for de profiler, du ønsker at tildele automatisk adgang til din gruppe.
Du kan vælge mellem følgende profiloplysninger:
 • Afdeling
 • Stillingsbetegnelse
 • Lokation
 • Forvalter
 • Startdato
 • Division
 • Organisation
Medlemmer føjes til gruppen, så snart du klikker på Gem på reglerne for automatisk medlemskab. De vil fortsætte med at blive tilføjet, når deres profiler opdateres og opfylder de krav, der er fastsat af gruppeadministratoren i reglerne.
Hvis en systemadministrator ikke ønsker, at automatisk medlemskab slås til for deres organisation, kan de slå det fra ved at gå til Administratorpanel > Indstillinger > Virksomhedsindstillinger > Automatisk medlemskab. For at deaktivere funktionen skal du fjerne markeringen i feltet ud for Automatisk medlemskab.
Bemærk: Når medlemmerne er i gruppen, vil de ikke blive fjernet fra den, hvis de ikke længere opfylder kravene for automatisk medlemskab.
Var disse oplysninger nyttige?
Filer og billeder
Sådan føjer du en fil til din besked i Workplace, når du er logget på fra en computer:
 1. Klik på nederst i chatten.
 2. Klik på .
 3. Vælg den fil, der skal sendes.
 4. Skriv beskeden, og tryk på Enter for at sende den.
Når du inkluderer et link til et website i din besked (f.eks. en video eller en artikel), føjes en forhåndsvisning af linket til samtalen. Når forhåndsvisningen åbnes, kan du slette linket for kun at sende forhåndsvisningen.
Var disse oplysninger nyttige?
Sådan ser du alle billeder, videoer og filer, der er blevet delt i en samtale på Workplace Chat på din computer:
 1. Naviger til Delt til højre for chatten.
 2. Derfra kan du se alle medier og filer, der er blevet delt i chatten.
Var disse oplysninger nyttige?
Roller
Der findes to roller til personer, der administrerer grupper på Workplace: administratorer og ordstyrere.
Nedenstående tabel viser rollerne, og hvad de kan gøre:
AdministratorOrdstyrer
Gøre et andet medlem til administrator eller ordstyrer
Fjerne en administrator eller ordstyrer
Administrere gruppeindstillinger (f.eks. ændre gruppenavnet, coverbilledet eller privatindstillingerne)
Godkende eller afvise medlemsanmodninger
Godkende eller afvise opslag i gruppen
Fjerne opslag og kommentarer til opslag
Fjerne og blokere personer fra gruppen
Fastgøre eller frigøre et opslag
Var disse oplysninger nyttige?
Du kan gøre en kollega til administrator af en gruppe, hvis vedkommende allerede er medlem af gruppen. Du skal være administrator af gruppen for at gøre andre medlemmer til administratorer.
Sådan gør du en kollega til administrator af en gruppe:
 1. Klik på Medlemmer i gruppen.
 2. Klik på ud for den kollega, du vil gøre til administrator.
 3. Klik på Gør til administrator, og bekræft dit valg.
Bemærk: Når du gør en kollega til administrator af en gruppe, vil vedkommende kunne redigere gruppeindstillinger, fjerne medlemmer og gøre andre medlemmer til administratorer.
Var disse oplysninger nyttige?
Du skal være administrator af gruppen for at kunne fjerne andre administratorer.
Sådan fjerner du en administrator af en gruppe:
 1. Fra gruppen skal du klikke på Medlemmer under gruppens navn.
 2. Klik på ud for den administrator, du vil fjerne.
 3. Klik på Fjern som administrator, og bekræft dit valg.
Var disse oplysninger nyttige?
Indblik
Kun gruppeadministratorer kan se og downloade Indblik i gruppe. Ordstyrere og andre gruppemedlemmer kan ikke se Indblik i gruppe. Du kan kun downloade Indblik i gruppe, hvis du er logget på Workplace fra din computer.
Indblik i gruppe er tilgængelig for alle grupper.
Sådan får du adgang til Indblik i gruppe:
 1. Klik på under gruppens coverbillede.
 2. Klik på Administratorindstillinger, og klik derefter på Gruppeindstillinger.
 3. I venstre panel skal du vælge enten Vækst, Interaktion eller Medlemskab under overskriften Indblik.
Sådan downloader du Indblik i gruppe:
 1. Klik på Oplysninger om eksport øverst til højre i Indblik i gruppe.
 2. Vælg den ønskede type detaljer fra gruppen i pop op-vinduet.
 3. Vælg det datointerval, du vil udtrække rapporter for.
 4. Vælg det filformat, som rapporten skal modtages i (.xls eller .csv).
 5. Klik på Eksportér, når du er klar til at downloade rapporten.
Administratoren kan vælge at eksportere følgende gruppedetaljer:
 • Vækst (medlemmer i alt, aktive medlemmer, anmodninger om medlemskab).
 • Interaktion (opslag, kommentarer, reaktioner, populære dage, populære tider og topopslag).
 • Medlemmer (vigtigste bidragsydere – bidragsyderscore beregnes ved at måle medlemmets interaktion: oprettede opslag, kommentarer, reaktioner og filer).
Bemærk: Sørg for at vælge det korrekte datointerval til eksporten.
Hvor langt tilbage går data for Indblik i gruppe?
Data for Indblik i gruppe er tilgængelige op til ét år bagud. Hvis datoen for gruppens oprettelse er mindre end ét år tilbage, er dette så langt tilbage, dataene vil gå.
Alle diagrammer og tabeller angiver den afspejlede tidsramme.
Husk, at den tid, du kan se i rapportering for Indblik i gruppe, er baseret på tidszonen hos den bruger, der ser rapporten for Indblik i gruppe.
Hvad er et "aktivt medlem"?
Et aktivt medlem af Indblik i gruppe er et gruppemedlem, som har set, opslået, kommenteret eller reageret på gruppeindhold i det forudvalgte tidsrum.
Var disse oplysninger nyttige?
Fejlfinding
If your group includes a linked chat, you will not be able to add more than 250 members.
To remove a linked chat from your group:
 1. From your News Feed, click on your group in the left panel. You may need to click See All below Groups section first.
 2. Click below the group`s cover photo, then click Admin options.
 3. Click next to Chat.
 4. Click Remove Chat and confirm by clicking Unlink.
Once you have removed the linked chat, you will once again be able to add members to your group. Chat participants will still be able to find and use the previously linked group chat.
Var disse oplysninger nyttige?