Konfiguration af mappen Clutter og Fokuseret indbakke i Microsoft Outlook for Workplace

For at sikre, at e-mails fra Workplace ikke ender i mappen Clutter i Microsoft Outlook, kan du bruge PowerShell Exchange Online Commandlet til at oprette to transportregler:
> New (Ny) - TransportRule (Transportregel) - Name (Navn) "Workplace Emails Bypass Focused Inbox" (Workplace-e-mails ledes uden om Fokuseret indbakke) - SenderDomainIs (Afsenderdomæne) "fbworkmail.com" - SetHeaderName (Overskriftsnavn) "X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox" - SetHeaderValue (Overskriftsværdi) "true" - Comments (Kommentarer) "Workplace email will go into the Inbox or Focused Inbox and not the Clutter or Other folder in Exchange Online" (Workplace-e-mails lægges i indbakken eller Fokuseret indbakke og ikke i mappen Clutter eller andre mapper i Exchange Online)
> New (Ny) - TransportRule (Transportregel) - Name (Navn) "Workplace Emails Bypass Clutter" (Workplace-e-mails ledes uden om mappen Clutter) - SenderDomainIs (Afsenderdomæne) "fbworkmail.com" - SetHeaderName (Overskriftsnavn) "X-MS-Exchange-Organization-BypassClutter" - SetHeaderValue (Overskriftsværdi) "true" - Comments (Kommentarer) "Workplace mail will go into the Inbox or Focused Inbox and not the Other view in Exchange Online" (Workplace-e-mails lægges i indbakken eller Fokuseret indbakke og ikke i visningen Andet i Exchange Online)
Var disse oplysninger nyttige?