Kommentarer

Administrer kommentarer til opslag på Workplace.

Sådan sletter du en kommentar, du har slået op:
 1. Peg på den kommentar, du vil slette.
 2. Klik på ud for kommentaren.
 3. Klik på Slet, og klik derefter på Slet for at bekræfte.
Bemærk: Hvis du sletter en kommentar eller et opslag, kan du ikke fortryde det eller gendanne kommentaren.
Sådan redigerer du en kommentar, du har slået op:
 1. Peg på den kommentar, du vil slette.
 2. Klik på ud for kommentaren.
 3. Vælg Rediger.
 4. Foretag dine ændringer, og tryk derefter på Enter.
Bemærk: Alle, der kan se din kommentar, kan klikke på Redigeret for at se kommentarhistorikken.
Var disse oplysninger nyttige?
Du kan skjule kommentarer, som du ikke vil se. Skjulte kommentarer forsvinder for dig, men er stadig synlige for andre.
Sådan skjuler du en kommentar:
 1. Peg på den kommentar, du vil skjule.
 2. Klik på ud for kommentaren.
 3. Klik på Skjul kommentar.
Hvis du mener, kommentaren slet ikke burde være der, kan du også anmelde den til dine administratorer.
Sådan sletter du kommentarer som en gruppeadministrator eller -ordstyrer
Gruppeadministratorer og -ordstyrere kan slette kommentarer på opslag i de grupper, de administrerer.
Sådan sletter du en kommentar:
 1. Peg på den kommentar, du vil slette.
 2. Klik på ud for kommentaren.
 3. Klik på Slet, og klik derefter på Slet for at bekræfte.
Sådan sletter du kommentarer som systemadministrator
Systemadministratorer har ikke tilladelse til at slette kommentar som standard. Hvis en systemadministrator ønsker at slette en kommentar, er vedkommende først nødt til at blive gruppeadministrator for den relevante gruppe.
Sådan gør du dig selv til gruppeadministrator:
 1. Klik på i venstre side af Workplace.
 2. Klik på Grupper. Du bliver muligvis bedt om at indtaste din adgangskode for at fortsætte.
 3. Klik på ud for den gruppe, du gerne vil administrere.
 4. Klik Bliv medlem som administrator eller Gør mig til administrator.
Bemærk: Som kreatøren af et opslag kan du ikke slette kommentarer til det, medmindre du er administrator for den gruppe, som dit opslag er i.
Var disse oplysninger nyttige?
Kommentarer tillades som standard på dine opslag. Sådan fjerner du muligheden for, at personer kan efterlade en kommentar på dit opslag:
 1. Gå til dit opslag, og klik på .
 2. Klik på Slå kommentarer fra.
Hvis du vil slå kommentarer til igen, skal du gå til den samme menu og klikke på Slå kommentarer til.
Var disse oplysninger nyttige?