Gruppefunktioner

Få mest muligt ud af din gruppe ved at tilpasse gruppefunktionerne. Læs mere om privatindstillinger tilgængelige for din Workplace-gruppe, eller opret brugerdefinerede nyheder.

Der findes tre privatindstillinger for grupper: Åben, Lukket og Hemmelig. Nedenstående tabel viser, hvem der kan blive medlem af disse grupper, og hvad andre personer kan se om dem.
ÅbenLukketHemmelig
Hvem kan blive medlem?Alle fra virksomheden kan blive medlem eller blive tilføjet eller inviteret af et medlemAlle fra virksomheden kan anmode om at blive medlem eller tilføjet eller inviteret af et medlemAlle, men de skal tilføjes eller inviteres af et medlem
Hvem kan se gruppens navn?Alle fra virksomhedenAlle fra virksomhedenNuværende og tidligere medlemmer
Hvem kan se gruppens medlemmer?Alle fra virksomhedenAlle fra virksomhedenKun nuværende medlemmer
Hvem kan se gruppens beskrivelse?Alle fra virksomhedenAlle fra virksomhedenNuværende og tidligere medlemmer
Hvem kan se gruppens tags?Alle fra virksomhedenAlle fra virksomhedenNuværende og tidligere medlemmer
Hvem kan se, hvad medlemmer slår op i gruppen?Alle fra virksomhedenKun nuværende medlemmerKun nuværende medlemmer
Hvem kan finde gruppen ved søgning?Alle fra virksomhedenAlle fra virksomhedenNuværende og tidligere medlemmer
Hvem kan se gruppebegivenheder?Alle fra virksomhedenKun nuværende medlemmerKun nuværende medlemmer
Hvem kan se historier om gruppen på Workplace (f.eks. i Nyheder og ved søgning)?Alle fra virksomhedenKun nuværende medlemmerKun nuværende medlemmer
Bemærk: Hvis du bruger Workplace Advanced, har fællesskabsadministratorer adgang til alt indhold på Workplace, herunder hemmelige grupper.
Lær mere om, hvordan du administrerer din gruppe på Workplace.
Var disse oplysninger nyttige?
Fastgjorte grupper er de grupper, som du vil prioritere. De vises under Genveje i panelet til venstre.
Sådan fastgør du en gruppe:
 1. Gå til gruppen, og klik derefter på øverst til højre.
 2. Klik på Fastgør gruppe.
 3. Vælg Til for at fastgøre gruppen til Genveje. Du har også mulighed for at fastgøre gruppechatten øverst i din chatindbakke.
Lær mere om, hvordan du administrerer grupper på Workplace.
Var disse oplysninger nyttige?
Når du først opretter en gruppe, vil du få muligheden for automatisk at oprette en gruppechat.
Når medlemmer tilføjes eller bliver medlemmer af din gruppe, vil de også deltage i chatten. Hvis et medlem forlader gruppen, forlader vedkommende samtidig chatten. Hvis et gruppemedlem forlader chatten, forlader vedkommende dog ikke gruppen.
Husk, at din gruppe skal have færre end 250 medlemmer, for at chatten kan fungere. Som gruppeadministrator kan du deaktivere chatten når som helst.
Hvis du ikke oprettede en chat, da du først oprettede gruppen, kan du tilføje en via administratorindstillingerne.
Sådan tilføjer du en chat for din gruppe:
 1. Klik på under gruppens coverbillede.
 2. Klik på Administratorindstillinger.
 3. Klik på ud for Chat.
 4. Klik på Tilføj chat, og klik derefter på Slå til.
Sådan tilknytter du en eksisterende chat til din gruppe:
 1. Klik på under gruppens coverbillede.
 2. Klik på Administratorindstillinger.
 3. Klik på ud for Chat.
 4. Klik på Tilknyt eksisterende chat.
 5. Vælg den chat, du ønsker at tilknytte, og tryk på Fortsæt.
Når du knytter en eksisterende chat til din gruppe, vil du automatisk kombinere medlemmerne. Alle medlemmerne i din gruppe vil blive føjet til chatten, og alle medlemmer af chatten vil blive føjet til din gruppe.
Sådan fjerner du tilknytning af en chat fra din gruppe
 1. Fra din Workplace-startside skal du gå til den gruppe, du vil fjerne den tilknyttede chat fra. Du kan finde den ved at søge efter gruppens navn i panelet til venstre.
 2. Klik på øverst i din gruppe, og klik derefter på Administratorindstillinger.
 3. Klik på ud for Chat.
 4. Klik på Fjern chat, og bekræft ved at klikke på Fjern tilknytning.
Chatten vil ikke længere være tilknyttet gruppen. Medlemmer vil stadig kunne finde chatten og sende nye beskeder.
Var disse oplysninger nyttige?
Læring er en funktion på Workplace, hvor du kan indsamle relaterede uddannelsesopslag i en gruppe og sætte dem ind i et modul. Disse moduler er forskellige emner, som du opretter i Læring, der kan bruges til samling af opslag som f.eks. træningsmateriale, uddannelsesinformation og udviklingsressourcer.
For at finde Læring skal du gå til din gruppe og klikke på Mere. Kun gruppeadministratoren kan oprette og redigere læringsmoduler.
Oprettelse af moduler
 1. Gå til den gruppe, du vil oprette et modul for.
 2. Klik på Mere, og klik derefter på Læring.
 3. Klik på Opret modul, og tilføj en titel og en valgfri beskrivelse.
 4. Klik på Gem.
Administration af læringsmoduler
Sådan tilføjes et eksisterende opslag til et læringsmodul:
 1. Find det opslag, du vil tilføje, og klik på .
 2. Klik på Føj opslag til modul, og vælg, hvilket modul du vil føje opslaget til.
 3. Føj en titel til opslaget, og klik på Gem.
Sådan slettes et opslag fra et læringsmodul:
 1. Gå til det modul, du vil slette et opslag fra.
 2. Klik på øverst til højre i opslaget, og klik derefter på Fjern opslag.
 3. Vælg Fjern fra modul, eller Fjern fra gruppe.
Sådan slettes et læringsmodul:
 1. Gå til den gruppe, du vil slette et modul fra, og klik på Mere, og klik derefter på Læring.
 2. Klik på ud for navnet på modulet, og klik derefter på Fjern modul.
 3. Klik på Fjern modul for at bekræfte.
Var disse oplysninger nyttige?
Administratorer kan bruge læringsenheder til at oprette quizzer, så medlemmer af deres gruppe kan teste selv.
Sådan opretter du en quiz:
 1. Gå ind i en bestemt enhed, og klik på udgiveren.
 2. Klik på Opret quizøverst i udgiveren.
 3. Du kan oprette spørgsmål med multiple choice-svar.
 4. For hvert spørgsmål markerer du det rigtige svar med mulighed for at tilføje en kort forklaring.
Administratorer kan ændre rækkefølgen af spørgsmålene, og når quizzen først er oprettet, vises den øverst på enhedssiden. Når gruppemedlemmer fuldfører quizzen, kan de vælge at afsløre svarene eller at tage quizzen igen.

Administratorer kan også tjekke deres gruppes fuldførelse af enheden, samt tjekke den individuelle effektivitet for fuldførelse af enhed.
Sådan tjekkes enhedsfremgangen:
 1. Vælg fanen Indblik i gruppe øverst på din Workplace.
 2. Du kan se dine indblik efter moduler og fuldførte læringsopslag.
 3. Søg efter medlemmer i søgefeltet for at se individuel fremgang med moduler.
Var disse oplysninger nyttige?
Emner bruges til at gruppere relaterede opslag. Dette hjælper med at holde indhold i grupper organiseret og gør det lettere for din gruppes medlemmer at finde relaterede opslag på tværs af hele din organisation.
Administratorer kan ikke redigere eller fjerne emner, som er blevet inkluderet af opslagets oprindelige forfatter. Emner, der er tilføjet af en administrator, er markeret som Tilføjet af administratorteam.
Sådan tilføjer eller redigerer du administratoremner på en anden persons opslag:
 1. Gå til opslaget, og klik på i øverste højre hjørne.
 2. Klik på Rediger opslagsemner.
 3. Vælg et eksisterende emne fra din gruppe, eller opret et nyt.
 4. Du kan fjerne administratoremner ved at klikke på .
 5. Klik på Gem, når du er tilfreds med dit valg.
Gruppeadministratorer kan også fastgøre emner. Fastgjorte opslag vil blive vist øverst i emneafsnittet og vil blive foreslået først for brugere, som skriver et gruppeopslag.
Var disse oplysninger nyttige?
Nyheder
Som Workplace-gruppeadministrator kan du abonnere på opdateringer fra en række medieudgivere. Du kan også opsætte brugerdefinerede feeds fra enhver tjeneste, der understøtter RSS eller Atom.
Når medieudgiveren offentliggør nyt indhold, eller når en ny post vises i et RSS-/Atom-feed, slås indholdet op i din Workplace-gruppe.
Denne funktion giver dig mulighed for at bruge Workplace-grupper til at holde dig opdateret om, hvad der sker i din branche eller i den bredere økonomi. Ved at opsætte brugerdefinerede feeds kan du få opdateringer fra andre tjenester – f.eks. feeds for branchebegivenheder, opdateringer fra din virksomheds blog eller endda notifikationer fra dit udviklingsteams selvskabte værktøj.
Var disse oplysninger nyttige?
Udover at abonnere på indholdsfeeds fra en af de angivne medieudgivere på vores oversigt kan du opsætte et brugerdefineret feed fra ethvert værktøj eller enhver tjeneste, der understøtter RSS eller Atom.
Sådan opsætter du et brugerdefineret feed:
 1. Klik på Mere, og klik derefter på Integrationer i den gruppe, du er administrator for, på din computer.
 2. Klik på Tilføj feed under Tilføj brugerdefineret RSS-feed.
 3. Indsæt feedets webadresse i opslagsfeltet Webadresse til feed.
 4. Workplace bekræfter og viser en forhåndsvisning af nylige poster i feedet.
 5. Klik på Opret.
 6. Din gruppe abonnerer nu på RSS- eller Atom-feedet. Når nye poster vises i feedet, opretter Workplace nye opslag i din gruppe inden for fem minutter.
Bemærk: Det er kun gruppeadministratorer, der kan opsætte brugerdefinerede feeds for deres gruppe.
Se, hvordan du afmelder indhold fra et brugerdefineret RSS-feed på Workplace.
Var disse oplysninger nyttige?
Workplace kan kun abonnere på RSS- eller Atom-feeds, som er tilgængelige for vores servere på det offentlige internet. Hvis det feed, du forsøger at abonnere på, ligger bag f.eks. en firewall, kan Workplace muligvis ikke få adgang til og abonnere på feedet.
I et sådant tilfælde anbefaler vi, at du kontakter din tjenesteudbyder eller it-administrator, der kan rådgive om, hvordan RSS- eller Atom-feeds kan blive tilgængelige for Workplaces servere. Din tjenesteudbyder eller it-administrator kan f.eks. muligvis gøre feeds tilgængelige ved at give dig en webadresse til et feed, der omfatter en adgangstoken som en parameter.
Var disse oplysninger nyttige?
Workplace søger efter opdateringer af brugerdefinerede feeds ca. hvert 5. minut.
Når Workplace finder en ny post i et RSS- eller Atom-feed, slås det op i din gruppe. Opslagets offentliggørelsestidspunkt vil være det samme som i RSS-/Atom-feedet (hvis der er et), i stedet for det tidspunkt, hvor Workplace fandt den nye post.
Var disse oplysninger nyttige?
Workplace giver dig mulighed for at opsætte abonnementer på feeds fra en række medieudgivere. Når disse udgivere offentliggør nyt indhold, slås det op i den gruppe, som feedet er blevet opsat for.
Sådan abonnerer du på indhold fra en medieudgiver:
 1. Klik på Mere > Integrationer i den gruppe, du er administrator for, på din computer.
 2. Klik på logoet for den medieudgiver, hvis feed du gerne vil abonnere på.
 3. De fleste medieudgivere har en række forskellige feeds. Vælg de feeds, du vil abonnere på. Du kan vælge flere feeds.
 4. Klik på Tilføj.
 5. Din gruppe er nu en del af medieudgiverens feed. Når der offentliggøres nyt indhold, slår Workplace det op i din gruppe inden for 5 minutter.
Bemærk: Det er kun gruppeadministratorer, der kan opsætte feeds for deres gruppe.
Var disse oplysninger nyttige?
Sådan afmelder du indhold fra en udgiver eller et brugerdefineret RSS-feed:
 1. Klik på Mere, og klik derefter på Integrationer i den gruppe, du er administrator for, på din computer. Du ser afsnittet Aktiverede integrationer, der omfatter de feeds, som gruppen abonnerer på.
 2. Klik på det feed, du vil afmelde. Der åbnes en dialogboks.
 3. Klik på Fjern i dialogboksen. Klik på Fjern igen for at bekræfte.
Bemærk:
 • Afmeldelse af et feed forhindrer kun, at nye opslag deles i gruppen. Opslag, som er delt, inden du afmeldte feedet, forbliver i gruppen.
 • Det er kun administratorer af en Workplace-gruppe, der kan abonnere på eller afmelde indhold fra medieudgivere eller brugerdefinerede RSS-feeds.
Få mere at vide om Nyheder.
Var disse oplysninger nyttige?
Der kan være flere årsager til, at Workplace ikke kan validere et feed:
 1. Feedet er muligvis ikke korrekt formateret. Du kan tjekke, om et RSS-feed er korrekt formateret, ved at bruge feedvalideringstjenesten fra W3C på https://validator.w3.org/feed/.
 2. Feedet er muligvis ikke tilgængeligt for Workplaces servere. Den angivne webadresse kan f.eks. være bag en firewall. Workplace kan kun abonnere på RSS-feeds, der er tilgængelige for vores servere.
Husk, at Workplace kun kan abonnere på et RSS-feed, når det er blevet valideret.
Var disse oplysninger nyttige?
Ja. Med Workplace kan du abonnere på feeds i både RSS- og Atom-format.
Se, hvordan du opsætter et brugerdefineret feed på Workplace.
Var disse oplysninger nyttige?
Filer og billeder
Du skal være administrator for en Workplace-gruppe og logget ind på Workplace på din computer for at knytte en mappe fra en skylagringstjeneste til en gruppe.
 1. Fra gruppen skal du klikke på Filerunder gruppens navn. Du skal muligvis klikke på Mere først.
 2. Klik på under Link mappe.
 3. Vælg den skylagringstjeneste og den mappe, som du vil knytte til din Workplace-gruppe.
 4. Bemærk: Du ser kun de skylagringstjenester, som din Workplace-administrator har aktiveret.
 5. Klik på Vælg.
 6. Klik på Tilknyt mappe.
I fanen Filer for din gruppe kan du se den tilknyttede mappe og alle filerne i den.
Husk, at ved tilknytning til en mappe fastgøres linket øverst i gruppen og debatten til højre for gruppen. Det giver ikke nuværende og fremtidige gruppemedlemmer adgang til mappen. Du skal føje nye medlemmer manuelt direkte til mappen i skylagringstjenesten, for at de kan få adgang til den.
Overførsel af filer fra Microsoft Sharepoint og OneDrive i Internet Explorer og Microsoft Edge
For at overføre filer fra Microsoft Sharepoint og OneDrive i Internet Explorer og Microsoft Edge skal du muligvis tilføje Sharepoint-domænet som betroet website på grund af sikkerheds- og privatindstillinger, som konfigurerer begrænsede sites i browseren og blokerer muligheden for at overføre filer.
Du kan indføre denne ændring i hele dit fællesskab som en del af editoren til administration af gruppepolitik, sådan som det anbefales af Microsoft.
Var disse oplysninger nyttige?
Sådan opretter du et gruppedokument:
 1. Klik på Opret dokument i gruppen.
 2. Giv dokumentet en titel. Mens du skriver dit dokument, kan du formatere det ved at klikke på .
 3. Klik på Gem.
 4. Klik på x øverst til højre for at lukke dokumentet.
Husk, at alle medlemmer i en gruppe kan se et gruppedokument. Du kan forhindre, at andre gruppemedlemmer kan redigere dokumentet, ved at rulle ned til bunden og fjerne markeringen i Tillad gruppemedlemmer at redigere dette dokument.
Bemærk: Du kan få adgang til gemte gruppedokumenter, som du endnu ikke har offentliggjort, ved at klikke på Filer øverst i gruppen.
Var disse oplysninger nyttige?
Tilknyttede grupper
Tilknyttede grupper er en anbefalet liste med grupper, der udvælges af administratoren for en gruppe. Gå til din gruppe og klik på Mere, og klik derefter på Om for at se listen over anbefalede grupper.
Sådan anbefaler du en gruppe:
 1. Klik på Three dots øverst til højre fra din gruppe.
 2. Klik på Administratorindstillinger.
 3. Rul ned, og klik på ved siden af Anbefalede grupper.
 4. Vælg en gruppe, du vil anbefale, og klik på Anbefal.
 5. Lær mere om, hvordan du administrerer grupper på Workplace.
Var disse oplysninger nyttige?
Nej. Medlemmer kan anmode om medlemskab af en hvilken som helst anbefalet gruppe, som de ikke allerede er medlem af, ligesom med en hvilken som helst anden gruppe.
Tilknyttede grupper er en anbefalet liste med grupper, der udvælges af administratoren for en gruppe. Gå til din gruppe, og klik på Mere, og klik derefter på Om for at se listen over anbefalede grupper.
Lær mere om, hvordan du administrerer grupper på Workplace.
Var disse oplysninger nyttige?
Nej. Et opslag findes kun i den gruppe, hvori du laver opslaget.
Tilknyttede grupper er en anbefalet liste med grupper, der udvælges af administratoren for en gruppe. Gå til din gruppe, og klik på Mere, og klik derefter på Om for at se listen over anbefalede grupper.
Lær mere om, hvordan du administrerer grupper på Workplace.
Var disse oplysninger nyttige?