Administration af grupper

Systemadministratorer kan give sig selv administratoradgang til enhver gruppe inden for deres Workplace-fællesskab, markere en gruppe som officiel, automatisere gruppemedlemskab og slette grupper helt.

Hvis du er gruppeadministrator, og der ikke er andre i gruppen, slettes den, hvis du forlader den.
Desuden kan systemadministratorer og indholdsordstyrere slette grupper i Workplace Advanced-fællesskaber.
Sådan sletter du en gruppe på Workplace Advanced:
 1. Klik på Administratorpanel øverst til højre på Workplace.
 2. Klik på Grupper, og søg efter den gruppe, du vil slette.
 3. Klik på , og vælg Slet gruppe.
 4. Indtast navnet på gruppen i feltet, og klik på Slet gruppe.
Bemærk: Sletning af en gruppe kan ikke fortrydes. Når først en gruppe er slettet, vil alle opslag, medlemmer og filer blive slettet permanent.
Grupper for flere virksomheder
En gruppe for flere virksomheder slettes automatisk, hvis alle medlemmerne forlader gruppen. En gruppeadministrator kan fjerne alle fra gruppen og derefter sig selv for at slette gruppen.
Var disse oplysninger nyttige?
Du skal være systemadministrator eller indholdsordstyrer for at gøre dig selv til administrator af en gruppe.
Sådan gør du dig selv til administrator af en gruppe fra din computer:
 1. Klik på Administratorpanel i menuen til venstre.
 2. Klik på Grupper, og søg efter den gruppe, du vil være administrator af.
 3. Klik på ud for gruppen, og vælg Gør mig til administrator eller Bliv medlem som administrator.
Bemærk: Analytikere og kontoadministratorer kan ikke gøre sig selv til administrator af en gruppe.
Var disse oplysninger nyttige?
Systemadministrator af Workplace kan aktivere automatisk gruppemedlemskab. Det giver gruppeadministratorer mulighed for at tilføje medlemmer automatisk baseret på profiloplysninger såsom stillingsbetegnelse eller lokation.
Sådan aktiverer du denne funktion via din computer:
 1. Klik på Administratorpanel i menuen til venstre.
 2. Klik på Indstillinger.
 3. Under afsnittet Grupper skal du klikke på ud for Automatisk medlemskab.
 4. Vælg Slå til, og klik på Gem.
Var disse oplysninger nyttige?
Sådan ser du alle grupper i din virksomhed, undtagen hemmelige grupper, hvis du ikke er administrator:
 1. Klik på Se alle... under Grupper til venstre på sin startside.
 2. Klik på Se alle grupper øverst på siden.
Sådan kan du se alle grupper, inkl. hemmelige grupper i din virksomhed, hvis du er fællesskabsadministrator på Workplace Advanced:
 1. Klik på Administratorpanel øverst til venstre på Workplace.
 2. Klik på Grupper.
Herfra kan du se en liste over alle gruppenavne, antal medlemmer og administratorer i hver gruppe, datoen for oprettelse af gruppen og privatindstillingerne for hver gruppe.
Var disse oplysninger nyttige?
Du skal være administrator og logget på Workplace fra din computer for at oprette en gruppe fra en e-maildistributionsliste. Du kan kun importere Microsoft- og G Suite-e-mailgrupper på nuværende tidspunkt.
Du kan oprette op til 500 Workplace-grupper baseret på dine Microsoft- og G Suite-e-mailgrupper. Sådan opretter du en gruppe fra en e-maildistributionsliste:
 1. Klik på Administratorpanel i menuen til venstre.
 2. Klik på Grupper.
 3. Klik på Opret flere grupper øverst til højre, og klik derefter på Opret grupper fra e-mailliste.
 4. Vælg Microsoft eller G Suite, og klik derefter på Kom i gang.
 5. Vælg en konto, og vælg derefter distributionslisten eller -listerne, som du ønsker at oprette en gruppe eller grupper fra.
 6. Klik på Fortsæt med [antal] grupper.
 7. Skift administratorerne af grupperne ved at skifte administratorerne af din Microsoft- eller G Suite-e-mailgruppe. Du vil kunne tilføje nye administratorer eller ordstyrere i gruppen på Workplace.
 8. Klik på Færdig.
 9. Rediger indstillingerne for din gruppe eller dine grupper, og klik derefter på Fortsæt med [antal] grupper.
 10. Klik på Opret grupper.
Bemærk: Ændringer, du foretager af Workplace-grupper, vil ikke blive anvendt for dine tilhørende Microsoft- eller G Suite-e-mailgrupper. Hvis du føjer personer til dine Microsoft- eller G Suite-e-mailgrupper, vil de dog automatisk blive føjet til de tilhørende Workplace-grupper. Hvis du fjerner personer fra dine Microsoft- eller G Suite-e-mailgrupper, vil de ikke blive fjernet fra de tilhørende Workplace-grupper. Hvis et gruppemedlem forlader gruppen, bliver vedkommende ikke tilføjet igen, næste gang gruppen synkroniseres med e-maillisten.
Var disse oplysninger nyttige?
Det er kun administratorer, indholdsordstyrere og tilpassede administratorroller med Administrer grupper-tilladelse, der kan markere en gruppe som officiel eller fjerne denne markering. Denne funktion er kun tilgængelig for brugere på Workplace Advanced og Workplace Enterprise.
Sådan markerer du en gruppe som officiel:
 1. Klik på Grupper i Administratorpanel.
 2. Klik på til højre for den gruppe, du gerne vil markere som officiel, og klik derefter på Markér gruppe som officiel.
 3. Du vil se en instruktion for Markér gruppe som officiel. Klik på OK for at fortsætte. Et officielt gruppeikon vil blive tilføjet ved siden af gruppens navn.
Sådan fjerner du markeringen af en gruppe som officiel:
 1. Klik på Grupper i Administratorpanel.
  Officielle grupper markeres med et ikon i kolonnen Navn.
 2. Klik på til højre for den gruppe, du gerne vil fjerne markeringen som officiel for, og klik derefter på Fjern markering fra gruppe som officiel.
 3. Du vil se en instruktion for Fjern markering fra gruppe som officiel. Klik på OK for at fortsætte. Det officielle gruppeikon fjernes.
Bemærk: Grupper for flere virksomheder kan ikke markeres som officiel.
Du kan også markere en gruppe som officiel eller fjerne denne markering ved at klikke på øverst til højre i gruppen, under gruppens coverbillede. Du kan også markere en gruppe som officiel fra afsnittet Om i din gruppe.
Var disse oplysninger nyttige?
Nej, men når du fremsætter en anbefaling til en gruppe, kan du anbefale tilbage til den oprindelige gruppe. Den oprindelige gruppe anbefaler den nye gruppe, og den nye gruppe anbefaler tilbage til den oprindelige gruppe.
Lær mere om, hvordan du administrerer grupper på Workplace.
Var disse oplysninger nyttige?