Hvordan knytter jeg en chat til en gruppe på Workplace, og hvordan fungerer det?

Hjælp til computer
Når du først opretter en gruppe, vil du få muligheden for automatisk at oprette en gruppechat.
Når medlemmer tilføjes eller bliver medlemmer af din gruppe, vil de også deltage i den tilknyttede chat. Hvis et medlem forlader gruppen, forlader vedkommende samtidig chatten. Hvis et gruppemedlem forlader chatten, forlader vedkommende dog ikke gruppen.
Din gruppe skal have færre end 250 medlemmer for at oprette en tilknyttet chat. Grupper, der er tildelt et personsæt, og grupper med automatiske medlemsregler kan ikke have en tilknyttet chat. Som gruppeadministrator kan du deaktivere chatten når som helst.
Hvis du ikke oprettede en chat, da du først oprettede gruppen, kan du tilføje en via administratorindstillingerne.
Tilføj en chat for din gruppe
 1. Klik på din gruppe i det venstre panel i dit nyhedsfeed. Du skal muligvis først klikke på Se alle under afsnittet Grupper.
 2. Klik på More under gruppens coverbillede.
 3. Klik på Administratorindstillinger.
 4. Klik på Edit ud for Chat.
 5. Klik på Tilføj chat, og klik derefter på Slå til.
Knyt en eksisterende chat til din gruppe
 1. Klik på More under gruppens coverbillede.
 2. Klik på Administratorindstillinger.
 3. Klik på Edit ud for Chat.
 4. Klik på Tilknyt eksisterende chat.
 5. Vælg den chat, du ønsker at tilknytte, og klik på Fortsæt.
Når du knytter en eksisterende chat til din gruppe, vil du automatisk kombinere medlemmerne. Alle medlemmerne i din gruppe vil blive føjet til chatten, og alle medlemmer af chatten vil blive føjet til din gruppe.
Fjern tilknytning af en chat fra din gruppe
 1. Fra dit Workplace-nyhedsfeed skal du gå til den gruppe, du vil fjerne den tilknyttede chat fra. Du kan finde den ved at søge efter gruppens navn i panelet til venstre.
 2. Klik på More øverst i din gruppe, og klik derefter på Administratorindstillinger.
 3. Klik på Edit ud for Chat.
 4. Klik på Fjern tilknytning fra chat, og bekræft ved at klikke på Fjern tilknytning.
Chatten vil ikke længere være tilknyttet din gruppe. Medlemmer vil stadig kunne finde chatten og sende nye beskeder.
Var dette nyttigt?
Ja
Nej