Marker som vigtigt

Hvis et opslag markeres som vigtigt, sikrer det, at alle i din organisation hører om dine mest kritiske opdateringer. Vigtige opslag udløser e-mailnotifikationer, vises øverst i Nyheder og giver systemadministratorer adgang til specifikke målinger for opslagsinteraktion.

Markering af et opslag som vigtigt fremhæver vigtigt indhold. Opslag, der er markerede som vigtige, vises øverst i Nyheder for alle gruppemedlemmer. Se, hvordan du markerer et opslag som vigtigt på Workplace.
Fastgjorte opslag er en måde til at sikre, at et orienterende opslag forbliver øverst i gruppen. Da fastgjorte opslag kun deles øverst i en gruppe og forbliver der uden tidsbegrænsning, bruges funktionen ofte til at dele oplysninger om formålet med gruppen. Se, hvordan du fastgør et opslag.
Promovering af en bruger øverst i Nyheder betyder, at alt det, som den bruger slår op, har størst sandsynlighed for at blive vist øverst i Nyheder for hver medarbejder. Denne valgmulighed er normalt forbeholdt ledere eller andre konti, som kræver betydelig rækkevidde. Læs mere om, hvordan du får vigtige opslag til at blive vist øverst i Nyheder.
Var disse oplysninger nyttige?
Vigtige opslag kan administreres af systemadministratorer, indholdsordstyrere og brugerdefinerede administratorroller med tilladelse til at markere opslag som vigtige. Denne artikel er kun relevant for brugere af Workplace Advanced og Workplace Enterprise.
Når en systemadministrator eller indholdsordstyrer markerer et opslag som vigtigt:
Administratorer, ordstyrere og andre med tilladelse til at markere opslag som vigtige har også muligheden for at sende alle gruppemedlemmer en e-mailnotifikation.
Oprettelse af et vigtigt opslag
Sådan markerer du et opslag som vigtigt:
 1. Klik på på opslaget, og vælg Markér som vigtigt.
 2. Vælg det antal dage, som opslaget skal ligge øverst i Nyheder i (du kan vælge mellem én og syv dage).
 3. Vælg hvilken opfordring til handling-knap, du gerne vil vise med opslaget.
 4. Vælg, om en e-mailnotifikation skal sendes til alle gruppemedlemmer.
 5. Klik på Bekræft.
Vigtige opslag vises øverst i gruppen og Nyheder for alle gruppemedlemmer indtil:
 • Den tid, administratoren har valgt, er gået.
 • Gruppemedlemmet har klikket på Markér som læst, Afvis eller handlingsknappen Færdig.
Hvis mere end ét opslag markeres som vigtigt, vises det seneste opslag først.
Den person, der oprindeligt markerede opslaget som vigtig, har også mulighed for at sende opfølgende notifikationer.
Var disse oplysninger nyttige?
Denne artikel er kun relevant for brugere af Workplace Advanced og Workplace Enterprise.
Opslag kan markeres som vigtige i op til syv dage. En dag beregnes som 24 timer og ikke en kalenderdag.
Sådan fjernes det vigtige opslag fra toppen af ​​Nyheder tidligere end oprindeligt planlagt:
 1. Gå til dit Administratorpanel.
 2. Klik på Rapportering > Indhold.
 3. Under Vigtige opslag skal du klikke på Vis opslag på det pågældende opslag.
 4. Klik på Afslut opslagsprioritet i opslagets rullemenu.
Bemærk: Brugere kan bruge Markér som læst for at fjerne et vigtigt opslag fra deres Nyheder tidligere end den administrator-definerede udløbsdato.
Var disse oplysninger nyttige?
Du kan tilføje direktører og andre virksomhedsledere øverst i Nyheder, så deres opslag med større sandsynlighed bliver vist først. Når du promoverer en medarbejders opslag, vil det gøre, at personens opslag med større sandsynlighed vil blive vist øverst i Nyheder for alle brugere i en forekomst.
Sådan promoverer du en medarbejders opslag i Nyheder:
 1. Klik på Administratorpanel i menuen til venstre.
 2. Klik på Personer.
 3. Klik på ud for Rediger personer øverst til højre på siden, og vælg Promover opslag i Nyheder.
 4. Skriv navnet på eller e-mailen til den medarbejder, hvis opslag skal vises først, og klik derefter på Færdig.
Bemærk: Du skal være administrator for at kunne promovere en brugers opslag i Nyheder.
Var disse oplysninger nyttige?
Denne artikel er kun relevant for brugere af Workplace Advanced og Workplace Enterprise.
Når et opslag markeres som vigtigt, får brugerne en notifikation uanset deres notifikationsindstillinger.
En administrator kan også vælge at sende en e-mailnotifikation. Hvis der sendes en e-mailnotifikation, vil den blive leveret til hvert gruppemedlem, selvom de tidligere har valgt ikke at modtage e-mailnotifikationer.
Afsendelse af yderligere notifikationer
Administratoren eller indholdsordstyreren, der oprindeligt markerede opslaget som vigtigt, kan sende opfølgende notifikationer til enhver tid.
Sådan sender du flere notifikationer:
 1. Gå til gruppen, som det vigtige opslag blev lavet i.
 2. Klik på Underret under opslaget.
 3. Vælg, om du vil sende en notifikation til enten Personer, der ikke har set dit opslag eller Personer, der ikke har klikket på knappen på dit opslag.
 4. Vælg, om du også gerne vil sende en e-mailnotifikation til din valgte målgruppe.
 5. Klik på Send.
Kun administrator, indholdsordstyrer eller bruger med brugerdefinerede tilladelser, der oprindeligt markerede dette opslag som vigtigt, kan sende yderligere notifikationer. Yderligere notifikationer kan ikke blive sendt lige efter, at den første notifikation blev sendt.
Der er ingen grænse for antallet af gange, der kan sendes notifikationer derefter, men notifikationsindstillingen vil ikke længere være tilgængelig, når alle gruppemedlemmer har set dit opslag.
Du kan også se effektiviteten af opslag, som du markerer som vigtige på Workplace.
Var disse oplysninger nyttige?
Denne artikel er kun relevant for brugere af Workplace Advanced
Der er ingen grænse for det antal opslag, der kan angives som vigtige på én gang. Du vil se det nyeste vigtige opslag øverst i Nyheder. Når det vigtige opslag er blevet set, vises det næste opslag. Du kan også vælge at se alle vigtige opslag.
Bemærk: Du kan nu reducere antallet af vigtige opslag i Nyheder via handling Markér som læst.
Var disse oplysninger nyttige?
Denne artikel er kun relevant for administratorer af Workplace.
Sådan kan du se effektiviteten af opslag, du markerer som vigtige:
 1. Klik på Administratorpanel i menuen til venstre.
 2. Klik på Sikkerhedscenter.
 3. Klik på vigtige opslag.
 4. Find det opslag, du vil se, under Aktive eller Tidligere til højre.
Du kan se målingerne for aktive og tidligere vigtige opslag, herunder:
 • Set af
 • Markeret som læst
 • Kommentarer
 • Reaktioner
 • Hvem markerede opslaget som vigtigt
 • Dato for oprettelse af promovering
 • Udløbsdato for promovering
 • Mulighed for at afslutte aktive promoveringer
Du kan også klikke for at se opslaget eller eksportere målingerne til et regneark.
Var disse oplysninger nyttige?
Denne artikel er kun relevant for administratorer af Workplace Essential og Workplace Advanced. Du skal være administrator og logget på Workplace fra din computer for at få adgang til denne funktion.
Sådan promoverer du en persons tidslinjeopslag, så de kommer øverst i dit fællesskabs Nyheder:
 1. Klik på Administratorpanel øverst til venstre på din startside.
 2. Klik på Personer.
 3. Klik på ud for navnet på den person, hvis opslag du gerne vil promovere.
 4. Vælg Promovér opslag i Nyheder.
Når du promoverer nogens opslag, vil Workplace automatisk gøre alle i dit fællesskab til en følger af den bruger.
Husk, at du ikke kan sende gruppeopslag øverst til en persons Nyheder – kun opslag på en brugers profil.
Deaktiver opslagspromovering
Hvis du vil slå en persons opslagspromoveringer fra, skal du udføre de samme trin som ovenfor, men Slå opslagspromovering fra.
Når du vælger at stoppe med at promovere en persons opslag, fjernes de følgere, der blev tilføjet ved at promovere deres opslag, ikke.
Var disse oplysninger nyttige?