Personsæt

Med personsæt kan du organisere personer i foruddefinerede grupper i din organisation. Disse grupper kan derefter bruges til at segmentere indbliksrapportering eller foretage masseændringer.

Denne artikel er kun relevant for administratorer af Workplace Advanced.
Med personsæt kan du organisere personer i forud- og brugerdefinerede segmenter i din organisation. Du kan bruge personsæt til at se rapportering og oprette grupper. Se, hvordan du opretter et personsæt.
Sådan får du adgang til eksisterende personsæt:
 1. Øverst til venstre på Workplace klikker du på Administratorpanel.
 2. Klik på Personer > Personsæt. Hvis du vil se medlemmerne af personsættet, skal du klikke på sætnavnet eller på tallet til venstre for sætnavnet.
Hvis du vil køre en filtreret søgning efter personer ud fra et personsæt, kan du klikke på filterikonet ud for sætnavnet.
Var disse oplysninger nyttige?
Denne artikel er kun relevant for administratorer af Workplace Advanced.
Der er to forskellige måder til at føje personer til personsæt: manuelt og ved synkronisering med Workplace-profiler.
Sådan opretter du et nyt personsæt manuelt:
 1. Øverst til venstre på Workplace klikker du på Administratorpanel.
 2. Klik på Personer > Personsæt.
 3. Klik på +Nyt sæt.
 4. Giv det nye sæt et navn, og vælg Tilføj personer manuelt. Klik derefter på Næste.
 5. Tilføj de personer, du gerne vil have med i dit personsæt. Hvis du vil tilføje flere personer på samme tid, kan du klikke på Importér fil for at overføre en csv-fil med bruger-e-mails. Husk, at de personer, du tilføjer, skal have en Workplace-konto.
Sådan opretter du et nyt personsæt ved at synkronisere med en Workplace-profil:
 1. Klik på Administratorpanel øverst til højre på Workplace.
 2. Klik på Personer > Personsæt.
 3. Klik på +Nyt sæt.
 4. Giv det nye sæt et navn, og vælg Synkroniser med Workplace-profil. Klik derefter på Næste.
 5. Filtrer efter profilfelter for at definere dine filterkriterie og fjerne eller tilføje personer i personsættet automatisk.
 6. Klik på Gem.
Husk på, at med et manuelt sæt vil kun de personer, som du tilføjer, blive inkluderet i det.
Bemærk: I sæt, der oprettes ved hjælp af profilkriterier, tilføjes personer, som matcher kriterierne, automatisk til sættet, når de tilføjes til Workplace-fællesskabet. De føjes også automatisk til grupper, der er tilknyttede dette sæt. Hvis du tilføjer flere kriterier, er det kun personer, som opfylder alle kriterierne, der føjes til sættet. Hvis du vælger mere end en værdi for et kriterium, vil personer, som matcher mindst én af disse værdier, blive føjet til sættet.
Var disse oplysninger nyttige?
Denne artikel er kun relevant for administratorer af Workplace Advanced.
Sådan redigerer du et personsæt, som er oprettet med en manuel liste:
 1. Øverst til venstre på Workplace klikker du på Administratorpanel.
 2. Klik på Personer > Personsæt.
 3. Klik på til højre for det personsæt, du vil redigere.
 4. Vælg Tilføj personer eller Fjern personer, hvis du vil ændre medlemmer af sættet. Du kan også fra samme menu vælge Rediger sætnavn eller Slet sæt.
Sådan redigerer du et synkroniseret sæt:
 1. Gentag trin 1 til 3.
 2. Vælg Rediger profilkriterier, hvis du vil redigere sættet. Du kan også fra samme menu vælge Rediger sætnavn eller Slet sæt.
Var disse oplysninger nyttige?
Denne artikel er kun relevant for administratorer af Workplace Advanced.
Sådan tildeler du en gruppe til et personsæt:
 1. Øverst til venstre på Workplace klikker du på Administratorpanel.
 2. Klik på Personer > Personsæt.
 3. Klik på Knyt til grupper eller Rediger grupper.
 4. Vælg de grupper, som medlemmer af personsættet skal føjes til.
Bemærk: Tildeling af grupper til et personsæt føjer automatisk alle tilknyttede brugere til de grupper, du vælger. Hvis en person ændrer sin profil, så den opfylder profilkriterierne for et synkroniseret sæt, føjes vedkommende automatisk til sættet og alle tilknyttede grupper.
Var disse oplysninger nyttige?
Denne artikel er kun relevant for administratorer af Workplace Advanced.
Sådan filtrerer du søgningen på personsiden efter personsæt på en computer:
 1. Øverst til venstre på Workplace klikker du på Administratorpanel.
 2. Klik på Personer > Alle personer.
 3. Skriv Personsæt er... i søgefeltet, og kør derefter en søgning baseret på de ønskede kriterier.
Var disse oplysninger nyttige?
Denne artikel er kun relevant for administratorer af Workplace Advanced.
Sådan eksporterer du en liste over personer i et personsæt:
 1. Klik på Administratorpanel øverst til højre på Workplace.
 2. Klik på Personer > Alle personer.
 3. Skriv Personsæt er på søgelinjen, og kør derefter en søgning baseret på de ønskede kriterier.
 4. Klik på øverst på siden, og vælg derefter Eksportér medarbejderoplysninger.
Var disse oplysninger nyttige?