Indstillinger for gruppeadministrator

Gruppeadministratorer kan ændre deres gruppeindstillinger for at justere gruppens privatindstillinger og ændre gruppetypen. Læs mere om administratorroller i grupper, og hvordan du administrerer gruppemedlemmer.
Gruppeindstillinger
Medlemmer
Administratorroller
Indblik
Fejlfinding