Indstillinger for gruppeadministrator

Gruppeadministratorer kan ændre deres gruppeindstillinger for at justere gruppens privatindstillinger og ændre gruppetypen. Læs mere om administratorroller i grupper, og hvordan du administrerer gruppemedlemmer.

Gruppeindstillinger

Medlemmer

Administratorroller

Indblik

Fejlfinding