Workplace Standards politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Workplace Standard giver brugere inden for samme organisation eller arbejdssted ("virksomhed") eller fællesskab, som de er en del af, mulighed for at samarbejde, dele og opdage arbejdsoplysninger effektivt. Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger indeholder en beskrivelse af, hvordan og hvornår dine oplysninger bliver indsamlet, anvendt og delt af Facebook, når du, dine kolleger, forretningspartnere eller andre brugere anvender Workplace Standard-platformen (der omfatter Workplace-websites, -apps og relaterede onlinetjenester, der er tilknyttet nærværende politik om beskyttelse af personlige oplysninger – herefter kaldet "tjenesterne"). Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for din brug af tjenesterne. Øvrige Facebook-tjenester reguleres af deres egne vilkår.
VIGTIG MEDDELELSE: Vi giver virksomheder et tilbud om Workplace Essential, Workplace Advanced eller Workplace Enterprise,hvilket giver dem mulighed for at få kontrol over alle Workplace Standard-konti, som tilhører virksomhedens e-maildomæne ("opgraderede konti"), og opgradere disse konti til et nyt Workplace Essential-, Workplace Advanced- eller Workplace Enterprise-fællesskab. Det giver virksomheden mulighed for at få adgang til, behandle og slette data, der indsendes eller som tidligere er oplyst via tjenesten af opgraderede brugere, herunder alle filer og al kommunikation, alle grupper og alle Workplace Chat-beskeder.
Hvis du har tilmeldt dig Workplace Standard via en e-mailadresse, et telefonnummer eller andre legitimationsoplysninger, der ikke ejes af en virksomhed, men du har delt indhold inden for et virksomhedsfællesskab (inklusive alle data delt i grupper inden for det pågældende virksomhedsfællesskab og i Workplace Chat med opgraderede brugere), kan virksomheden, ved opgradering til et Workplace Essential-, Workplace Advanced- eller Workplace Enterprise-fællesskab, få adgang til og kontrol over alle data, der er indsendt eller oplyst via tjenesterne i den pågældende virksomhedsgruppe eller det pågældende virksomhedsfællesskab. Det inkluderer alle filer og al kommunikation, som tidligere er blevet delt, og som du fremover ønsker at dele med opgraderede konti i den pågældende virksomhedsgruppe eller det pågældende virksomhedsfællesskab, inklusive i Workplace Chat med opgraderede brugere.
Hvis virksomheden vælger at opgradere til Workplace Essential, Workplace Advanced eller Workplace Enterprise, skal du muligvis acceptere nye vilkår på det pågældende tidspunkt, inklusive en ny politik om beskyttelse af personlige oplysninger og nye anvendelsesvilkår. Du kan få flere oplysninger om forskellene mellem Workplace Standard og Workplace Essential, Workplace Advanced og Workplace Enterprise og opgradere din konto ved at se her. Hvis virksomheden vælger at opgradere til Workplace Essential, Workplace Advanced eller Workplace Enterprise, vil det være virksomheden og ikke Facebook, som skal fastslå, hvordan dine oplysninger kan blive behandlet og brugt i det pågældende Workplace-virksomhedsfællesskab, inklusive oplysninger, som du tidligere har delt på Workplace Standard inden for den pågældende virksomhedsgruppe eller det pågældende virksomhedsfællesskab.
Sørg for at få alle nødvendige samtykker og tilladelser, inden du slår nogen oplysninger op om andre brugere af tjenesterne eller din virksomhed på Workplace.

I. Hvilken type oplysninger indsamler vi?
Oplysninger, som du og andre giver os. Vi kan indsamle følgende type oplysninger fra og om dig:
 • indhold og øvrige oplysninger, du angiver, når du bruger vores tjenester, herunder de oplysninger du angiver, når du opretter en konto, opretter eller deler ting samt skriver beskeder eller kommunikerer med andre. Det kan omfatte oplysninger i eller om det indhold, du angiver, f.eks. datoen for oprettelsen af en fil. Vi indsamler også oplysninger om, hvordan du bruger vores tjenester, f.eks. den type indhold, du ser eller interagerer med, eller hyppigheden eller varigheden af dine aktiviteter.
 • kontaktoplysninger, f.eks. fulde navn og e-mailadresse samt andre kontaktoplysninger relateret til andre brugere (f.eks. telefonnumre eller e-mailadresser), som du vælger at overføre, synkronisere eller importere (f.eks. fra din personlige Facebook-konto).
 • stillingsbetegnelse, oplysninger om afdeling, rapporteringsstruktur og andre oplysninger, der er relateret til dit arbejde eller din virksomhed.
 • kommunikation og oplysninger, som andre personer angiver, når de bruger tjenesterne. Det kan omfatte oplysninger om dig, f.eks. når andre deler eller kommenterer et billede af dig, sender dig en besked eller overfører, synkroniserer eller importerer dine kontaktoplysninger.
 • indhold i al kommunikation på eller via tjenesterne.
 • kommunikation mellem brugere, feedback, forslag og ideer, der sendes til os, eller andre oplysninger, som du giver os, når du eller din virksomhed kontakter eller beder os om hjælp angående tjenesterne.
 • oplysninger om de personer og grupper, du har forbindelse til, og den måde, du interagerer med dem på, f.eks. de personer, du kommunikerer mest med, eller de grupper, du oftest deler indhold med.
 • eventuelle andre oplysninger, du vælger at overføre, dele med andre brugere eller give til os direkte gennem tjenesterne.
Oplysninger, som vi indsamler fra Facebooks selskaber og fra andre Facebook-tjenester.
Vi kan modtage oplysninger om dig fra andre Facebook-tjenester, som du vælger at bruge, f.eks. din personlige Facebook-konto, og fra andre virksomheder, der ejes eller drives af Facebook, i overensstemmelse med virksomhedernes vilkår og politikker om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi kan bruge disse oplysninger til de formål, der er angivet i afsnittet "Hvordan bruger vi oplysningerne?" i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Læs mere om Facebooks selskaber og deres politikker om beskyttelse af personlige oplysninger samt om Facebooks datapolitik.
Oplysninger fra tredjepartspartnere. Vi modtager også oplysninger fra vores tredjepartspartnere om dig og om dine aktiviteter på og uden for Workplace, f.eks. oplysninger fra en partner, når vi i fællesskab tilbyder dig tjenester.
Enhedsoplysninger/lokation.Vi kan indsamle oplysninger fra eller om de computere, telefoner eller andre enheder, hvor du installerer eller får adgang til vores tjenester, inklusive, men ikke begrænset til, enhedslokationer (inklusive bestemte geografiske lokationer), f.eks. via GPS, Bluetooth eller wi-fi-signaler. Vi sammenfører eller tilknytter muligvis de oplysninger, vi indsamler fra dine forskellige enheder, for på denne måde at tilbyde dig ensartede tjenester på alle dine enheder.
Log- og cookiedata. Vi indsamler automatisk visse typer oplysninger, der leveres af din browser eller dit operativsystem via tjenesterne, f.eks. din IP-adresse og andre browser- eller enheds-id'er, din browsertype, dit operativsystem, data om nedbrud, din internetudbyder, sider, du har besøgt før og efter din brug af tjenesterne, dato og klokkeslæt for dit besøg, oplysninger om dine aktiviteter og handlinger (f.eks. links, du har klikket på, og sider, du har set) i tjenesterne samt andre almindelige serveroplysninger ("log- og cookiedata").
Vi kan også angive eller logge data, der lagres i cookies eller lokale lagerobjekter, så de automatisk indsamler disse oplysninger. Du kan finde flere oplysninger om vores brug af cookies og relaterede teknologier, herunder hvad vi bruger dem til, ved at læse vores politik om cookies. Når du bruger tjenesterne, accepterer du vores brug af cookies og lignende teknologier som beskrevet i vores politik om cookies.
Din browser eller enhed kan indeholde indstillinger, som er relateret til disse teknologier. Se hjælpen til din browser eller enhed for at få flere oplysninger om, hvorvidt disse indstillinger er tilgængelige, hvad de gør, og hvordan de virker. Det er ikke sikkert, at vi genkender eller reagerer på browser- eller enhedssignaler om sporing, og nogle indstillinger kan forstyrre din brug af de funktioner, vi tilbyder. Derudover gælder de indstillinger, der tilbydes i en browser eller enhed, kun for den bestemte browser eller enhed.

II. Hvordan bruger vi de oplysninger, vi indsamler?
Facebook bruger de oplysninger, som vi indsamler, til at levere, udvikle, forbedre og tjene penge på tjenesterne samt Facebook-tjenesterne og de tjenester, der leveres af Facebook-virksomhederne. Eksempler på sådan brug inkluderer:
 • kommunikation med brugere om deres brug af tjenesterne.
 • forbedring og fremme af sikkerhed, integritet og beskyttelse af tjenesterne for dig og andre brugere.
 • drift, vedligeholdelse og forbedring af systemer og infrastruktur, som leverer tjenesterne og andre Facebook-tjenester (bemærk, at vi bruger samme systemer og infrastruktur til at understøtte alle tjenesterne og Facebook-tjenesterne). Vi kan f.eks. anvende nedbrudslogge fra din brug af tjenesterne til at identificere og rette fejl, der også kan være til stede i Facebook-tjenesterne.
 • personliggørelse og tilpasning af dine oplevelser som en del af vores levering af tjenesterne, inklusive at vise dig indhold, kommunikation eller emner (inklusive betalt indhold), som du måske vil være interesseret i, eller som er populært inden for dit virksomhedsfællesskab.
 • udvikling af nye værktøjer, produkter eller tjenester, som vi kan indføre, der kan udvikle og berige din oplevelse gennem tiden.
 • afsendelse af marketingmeddelelser, kommunikation med dig om vores tjenester og information til dig om vores politikker og vilkår. Vi bruger også dine oplysninger til at svare dig, når du kontakter os.
 • sammenkædning af aktivitet på vores tjenester og på Facebook-tjenesterne på tværs af forskellige enheder, der betjenes eller bruges af den samme person for at forbedre tjenesterne og andre Facebook-tjenester, som vi leverer.
 • udførsel af data- og systemanalyser, herunder forskning, for at forbedre tjenesterne og Facebook-tjenesterne.

III. Hvordan deles disse oplysninger?
Under følgende omstændigheder kan vi dele de oplysninger, vi indsamler:
 • med fællesskabet, når du vælger at dele og kommunikere via tjenesterne. Du vil muligvis kunne vælge den målgruppe, du ønsker at dele indholdet med, f.eks. når du deler indhold i en gruppe, eller når du bruger Workplace Chat.
 • med virksomheden i tilfælde, hvor virksomheden overtager kontrollen over Workplace-fællesskabet som beskrevet ovenfor og i Workplace Standards tjenestevilkår. I sådanne tilfælde vil virksomheden have ansvaret for den måde, som dine oplysninger bruges på.
 • med tjenesteudbydere fra tredjepart, som hjælper med at levere tjenesterne eller en del af tjenesterne.
 • med Facebook-virksomhederne til de formål, der er anført ovenfor.
 • med apps, websites eller andre tjenester fra tredjepart, som du kan få forbindelse til via tjenesterne.
 • i forbindelse med en væsentlig virksomhedstransaktion, f.eks. salget af vores tjenester, en fusion, konsolidering, salg af aktiver eller i det usandsynlige situation, at der skulle opstå konkurs eller insolvens, eller hvis ejerskabet af eller kontrollen over alle eller en del af vores tjenester eller deres aktiver ændres, kan vi overføre dine oplysninger til den nye ejer.
 • for at verificere konti og aktiviteter og til at øge sikkerheden og beskyttelsen på og uden for vores tjenester og Facebook-tjenesterne, f.eks. ved at undersøge mistænkelig aktivitet eller overtrædelser af vores vilkår eller politikker.
 • som angivet eller autoriseret af dig på anden vis.
Vi kan også dele de oplysninger, vi indsamler, med tredjepartspartnere og -kunder, som hjælper os med at levere og forbedre vores tjenester eller andre Facebook-tjenester, eller som bruger vores annoncering eller relaterede produkter, hvilket gør det muligt at levere Workplace Standard som en gratis tjeneste til dig. Vi deler ikke oplysninger, som kan bruges til at identificere dig personligt (oplysninger som f.eks. navn eller e-mailadresse, som kan bruges til at kontakte dig eller identificere dig) med vores partnere inden for annoncering, måling og analyse, medmindre du har givet tilladelse dertil. Vi giver muligvis partnerne oplysninger om deres annoncers rækkevidde og effektivitet uden at opgive oplysninger, der kan bruges til at identificere dig, eller hvis vi har aggregeret oplysninger, så de ikke identificerer dig personligt.
Juridiske anmodninger. Vi åbner, gemmer og deler muligvis dine oplysninger i forbindelse med eksempelvis ransagningskendelser, retskendelser eller stævninger, hvis vi er i god tro om, at vi er pålagt dette i henhold til gældende lov. Dette kan omfatte at reagere på juridiske anmodninger, hvis vi er i god tro om, at en sådan reaktion er påkrævet i henhold til gældende lov i den pågældende jurisdiktion, påvirker brugere i den pågældende jurisdiktion og er i overensstemmelse med internationalt anerkendte standarder. Vi åbner, gemmer og deler muligvis også oplysninger, når vi er i god tro om, at dette er nødvendigt for at registrere, forebygge og håndtere svindel og andre ulovlige aktiviteter, for at beskytte os selv, dig og andre, herunder som led i undersøgelser, eller for at forebygge dødsfald eller en overhængende risiko for legemsbeskadigelse. Vi kan f.eks. levere oplysninger til tredjepartspartnere om pålideligheden af din konto for at forhindre svindel og misbrug på eller uden for vores tjenester og andre Facebook-tjenester. Oplysninger, som vi modtager om dig, gøres tilgængelige og opbevares muligvis i en længere periode, hvis der er tale om en retlig anmodning eller forpligtelse, en offentlig undersøgelse eller en undersøgelse af en mulig overtrædelse af vores vilkår eller politikker eller på anden måde for at forebygge skade. Vi beholder måske også oplysninger fra konti, der er blevet deaktiveret for overtrædelse af vores vilkår, i mindst et år for at forhindre ny misbrug eller andre overtrædelser af vores vilkår.
Aggregerede eller anonyme data. Vi kan også videregive oplysninger, som er blevet aggregeret, eller som på anden vis ikke kan bruges til at identificere dig personligt, til tredjepart og associerede selskaber, som bl.a. kan bruge oplysningerne til analyser og tendenser for at forbedre og levere vores produkter og tjenester og produkterne og tjenesterne fra Facebook-virksomhederne.

IV. Hvad er vores juridiske grundlag for databehandling?
Vi indsamler, bruger og deler de data, vi har, på ovennævnte måder:
 • i nødvendigt omfang for at kunne opfylde vores tjenestevilkår.
 • i nødvendigt omfang for at kunne overholde vores juridiske forpligtelser.
 • i nødvendigt omfang for at tilgodese vores (eller andres) legitime interesser, herunder vores interesse i at levere en innovativ, personliggjort, sikker og rentabel tjeneste til vores brugere og samarbejdspartnere, medmindre disse interesser tilsidesættes af dine interesser eller fundamentale rettigheder og friheder, som kræver beskyttelse af personoplysninger.

V. Hvordan kan du udøve dine rettigheder i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse?
I henhold til den generelle forordning om databeskyttelse har du ret til at få indsigt i, berigtige, portere og slette dine oplysninger, ligesom du har ret til at begrænse og gøre indsigelser mod visse typer behandling af dine oplysninger. Dette omfatter:
 • retten til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine data, i tilfælde hvor du har accepteret direct marketing. Du kan udøve retten ved at bruge afmeldelseslinket i den relevante marketingkommunikation.
 • retten til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger, hvor vi tilgodeser vores eller en tredjeparts legitime interesser. Du kan udøve retten ved når som helst at bede os om at slette din konto.

VI. Opbevaring af data samt deaktivering og sletning af konto
Vi opbevarer data, indtil de ikke længere er nødvendige for at kunne levere vores tjenester, eller indtil din konto slettes – afhængigt af hvad der sker først. Dette besluttes på individuel basis og afhænger af elementer som type af data, årsagen til indsamling og behandling samt relevante juridiske eller driftsmæssige opbevaringsbehov.
Du kan når som helst slette din konto. Når du sletter din konto, sletter vi alle de ting, du har slået op. Hvis du ikke vil slette din konto, men gerne vil holde pause med at bruge Workplace Standard, kan vi tilbyde dig at deaktivere din konto i stedet for. Du kan læse mere om at slette din konto ved at klikke her og om at deaktivere en konto ved at klikke her. Det kan tage op til 90 dage at slette data, der er gemt på backupsystemer. Dine oplysninger er ikke tilgængelige på Workplace i denne periode.

VII. Hvordan får du adgang til og ændrer de oplysninger, vi har om dig?
Du kan finde værktøjer til administration, adgang til og overførsel af dine data i de generelle kontoindstillinger på Workplace.
Du kan få adgang til, rette eller slette oplysninger, som du har overført til tjenesterne, ved hjælp af værktøjer i selve tjenesterne (f.eks. kan du redigere dine profiloplysninger, du kan åbne aktivitetsloggen eller du kan downloade og portere dine oplysninger via værktøjet Download dine oplysninger, som du finder under Kontoindstillinger), som vi leverer. De ændringer, du foretager i dine oplysninger i tjenesterne, træder i kraft øjeblikkeligt i dit fællesskab, men Facebook gemmer data i sikkerhedskopier i en kommercielt rimelig periode.

VIII. Sikkerhed og beskyttelse
Vi bruger de oplysninger, vi har, til at verificere konti og aktiviteter og til at øge sikkerheden og beskyttelsen på og uden for vores tjenester, f.eks. ved at undersøge mistænkelig aktivitet eller overtrædelser af vores vilkår eller politikker. Vi arbejder hårdt på at beskytte din konto ved hjælp af vores teams af teknikere, automatiske systemer og avanceret teknologi, f.eks. kryptering og maskinlæring. Vi kan f.eks. anvende automatiske teknologier til at registrere krænkende adfærd og indhold, f.eks. børneporno, som kan skade vores tjenester, dig, andre brugere eller andre. Nogle dele af tjenesterne kan indeholde links til indhold, der vedligeholdes af tredjeparter, vi ikke har kontrol over. Vi er ikke ansvarlige for disse tredjeparters politikker om beskyttelse af personlige oplysninger, og vi anbefaler, at du læser politikkerne om beskyttelse af personlige oplysninger på alle de websites, du besøger.

IX. Hvordan fungerer vores globale tjenester?
Via levering af tjenesterne til dig og ved brug af de tjenesteudbydere, der henvises til i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger, er du indforstået med, at oplysningerne kan blive lagret eller behandlet af os på forskellige lokationer i hele verden. Oplysninger, der indsamles inden for EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), kan f.eks. blive overført til lande uden for EØS i forbindelse med de formål, der er beskrevet i denne politik. Vi bruger standardkontraktklausuler, der er godkendt af EU-Kommissionen, og anvender EU-Kommissionens beslutninger om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau vedrørende visse lande i forbindelse med dataoverførsler fra EØS til USA og andre lande.

X. Hvordan underretter vi dig om ændringer i denne politik?
Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger kan blive opdateret fra tid til anden. Når vi opdaterer politikken om beskyttelse af personlige oplysninger, underretter vi dig på passende vis, ændrer ikrafttrædelsesdatoen ovenfor og slår den nye politik om beskyttelse af personlige oplysninger op.

XI. Hvordan kan jeg kontakte Facebook, hvis jeg har spørgsmål?
Hvis du har nogen spørgsmål om denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger, eller hvis du gerne vil læse mere om Workplace generelt, kan du kontakte os online eller via post til:
Facebook, Inc.
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025, USA (hvis du bor uden for EU)
ELLER
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2, Irland (hvis du bor i EU).
Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren for Facebook Ireland Ltd.
Facebook Ireland Ltd. reguleres i Irland af den irske databeskyttelsesmyndighed.

Sidst opdateret: 2. september 2019

Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger for borgere i Californien (Dato for sidste revidering: 1. juli 2020)

Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger for Californien ("meddelelse") gælder for beboere i Californien og supplerer ovenstående politik om beskyttelse af personlige oplysninger. I den forklares, hvordan vi indsamler, bruger og deler dine personlige oplysninger, og hvordan du udøver dine rettigheder i henhold til loven om beskyttelse af forbrugeres personlige oplysninger i Californien ("CCPA" – California Consumer Privacy Act).
Når der i denne meddelelse henvises til "personlige oplysninger", betyder det oplysninger, der identificerer, angår, beskriver, med rimelighed kan forbindes med, eller med rimelighed kunne kædes til, direkte eller indirekte, dig. Personlige oplysninger omfatter ikke oplysninger, som samles, eller oplysninger, som ikke med rimelighed kan knyttes til dig.

Sådan indsamler, bruger og deler vi personlige oplysninger
Før vi kan give dig adgang til at bruge Workplace Standard-platformen (hvilket omfatter alle Workplace-websites, -apps og tilknyttede onlinetjenester, hvilket vi kalder "tjenesterne"), skal vi behandle oplysninger om dig, herunder personlige oplysninger. Under hensyntagen til de begrænsninger, vi beskrev ovenfor i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger for Workplace Standard, kan vi dele dine personlige oplysninger til forretningsformål med strenge begrænsninger for, hvordan vores partnere kan bruge og afsløre de data, vi leverer, efter dine anvisninger, eller på måder, der på anden måde er i overensstemmelse med CCPA. Vi sælger ikke nogen af dine personlige oplysninger, og vi kommer aldrig til det.
Den bedste måde at få mere at vide om den slags oplysninger, vi indsamler, og hvordan vi bruger dem, er ved at gennemgå vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger for Workplace Standard. Her er en opsummering af de CCPA-relaterede kategorier af personlige oplysninger, som vi måske har indsamlet om dig i løbet af de sidste 12 måneder, afhængigt af hvordan du bruger tjenesterne, samt hvordan vi bruger dem, og med hvem vi kan have delt dem.

De kategorier af personlige oplysninger, som vi indsamler, kan omfatte:Eksempler på, hvordan personlige oplysninger bruges, omfatter:Parter, hvormed hver enkelt kategori af personlige oplysninger kan blive delt, omfatter:
 • identifikatorer
 • internetoplysninger eller oplysninger om anden elektronisk netværksaktivitet
 • Lokationsrelaterede oplysninger, herunder præcis enhedslokation, hvis du vælger at give os tilladelse til at indsamle dem.
 • Lyd eller visuelle oplysninger, herunder billeder, hvis du eller andre vælger at opgive dem.
 • Faglige oplysninger eller beskæftigelsesoplysninger, hvis du vælger at opgive dem.
 • Oplysninger afledt af andre personlige oplysninger om dig, hvilket kunne inkludere dine præferencer, interesser og andre oplysninger, der bruges til at personliggøre din oplevelse.
 • tilvejebringelse, personliggørelse og forbedring af tjenesterne
 • tilsendelse af marketingmeddelelser
 • forbedring af sikkerhed og integritet
 • kommunikation med dig
 • Det fællesskab, du vælger at dele og kommunikere gennem via tjenesterne.
 • En virksomhed, der overtager kontrollen over Workplace-fællesskabet, som beskrevet ovenfor og i Workplace Standards tjenestevilkår.
 • Personer og konti, hvormed andre deler indhold om dig eller deler det igen.
 • Partnere, herunder partnere, der bruger vores analysetjenester, annoncører, målingspartnere, partnere, der udbyder varer og tjenester i vores tjenester, leverandører og tjenesteudbydere.
 • Tredjepartsapps, -websites eller andre tjenester fra tredjepart, som du kan få forbindelse til via tjenesterne.
 • Nye ejere i tilfælde af skifte af ejerskab, eller hvis kontrollen over alle eller dele af vores tjenester eller deres aktiver ændres.
 • politi eller andre tredjeparter i forbindelse med juridiske anmodninger

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler oplysninger, herunder andre typer personlige oplysninger, som vi indsamler, ved at gå tilbage til vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger for Workplace Standard.

Kilder til personlige oplysninger
Vi modtager personlige oplysninger fra de oplysninger, som du og andre opgiver, fra dine enheder og fra vores partnere. Kategorierne af kilder, hvorfra vi har indsamlet eller modtaget personlige oplysninger, omfatter:
 • Dig: Vi indsamler indhold og øvrige oplysninger, du angiver, når du bruger vores tjenester, herunder de oplysninger du angiver, når du opretter en konto, opretter eller deler ting samt skriver beskeder eller kommunikerer med andre. Det kan omfatte oplysninger i eller om det indhold, du angiver, f.eks. datoen for oprettelsen af en fil. Vi indsamler også oplysninger om, hvordan du bruger vores tjenester, f.eks. den type indhold, du ser eller interagerer med, eller hyppigheden eller varigheden af dine aktiviteter. Vi indsamler også oplysninger om de personer og grupper, du har forbindelse til, og den måde, du interagerer med dem på, f.eks. de personer, du kommunikerer mest med, eller de grupper, du oftest deler indhold med.
 • Andre personer: Vi kan også modtage kommunikation og oplysninger, som andre personer angiver, når de bruger tjenesterne. Det kan omfatte oplysninger om dig, f.eks. når andre deler eller kommenterer et billede af dig, sender dig en besked eller overfører, synkroniserer eller importerer dine kontaktoplysninger.
 • Dine enheder: Vi kan indsamle oplysninger fra eller om de computere, telefoner eller andre enheder, hvorpå du installerer eller åbner vores tjenester. Vi sammenfører eller tilknytter muligvis de oplysninger, vi indsamler fra dine forskellige enheder, for på denne måde at tilbyde dig ensartede tjenester på alle dine enheder.
 • Facebook-virksomheder: Vi kan modtage oplysninger fra andre Facebook-virksomheder (herunder WhatsApp og Oculus) til forretningsformål, der gør det lettere for os at levere en innovativ, relevant, ensartet og sikker oplevelse på tværs af alle produkterne fra Facebook-virksomhederne, du bruger. Vi behandler også oplysninger om dig på tværs af Facebook-virksomhederne af disse årsager i henhold til den gældende lovgivning og i overensstemmelse med deres vilkår og politikker.
 • Partnere: Vi modtager også oplysninger fra vores partnere om dig og om dine aktiviteter på og uden for Workplace, f.eks. oplysninger fra en partner, når vi i fællesskab tilbyder dig tjenester.

Hvordan kan du udøve dine rettigheder i henhold til CCPA?
I henhold til CCPA har du følgende rettigheder:
 • Ret til at vide: Du har ret til at anmode om, at vi afslører til dig de personlige oplysninger, som vi indsamler, bruger eller afslører og oplysninger om vores datapraksis.
 • Ret til at anmode om sletning: Du har ret til at anmode om, at vi sletter de af dine personlige oplysninger, som vi har indsamlet fra dig.
 • Ret til ikke-diskrimination: Vi vil aldrig diskriminere dig for at udøve nogen af disse rettigheder.
Hvis du vil udøve din "ret til at vide" eller "ret til at anmode om sletning", skal du klikke her.
Bemærk, at for vi kan beskytte dine oplysninger og integriteten af vores tjenester, kan det være nødvendigt at verificere din identitet før behandling af din anmodning. I nogle tilfælde skal vi måske indsamle yderligere oplysninger for at verificere din identitet, f.eks. et myndighedsudstedt id.
Under CCPA kan du selv udøve disse rettigheder, eller du kan udnævne en bemyndiget agent til at foretage disse anmodninger på dine vegne. I de fleste tilfælde vil vi muliggøre din anmodning via automatiserede værktøjer, som er tilgængelige via din adgangskodebeskyttede konto.

Kontakt os for at få flere oplysninger.
Hvis du har yderligere spørgsmål om denne meddelelse eller om, hvordan du udøver dine rettigheder i henhold til CCPA, opfordrer vi dig til at kontakte os.